Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir?

Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir? Hz. Muhammed (s.a.v.) dürüst, çalışkan, adaletli ve güvenilir bir insandır. O, küçük yaşlardan itibaren çalışkanlığı ilke edinmiş, hiçbir zaman başkalarına yük olmamıştır. Konuşması, davranışları ve yaşan­tısıyla içinde yaşadığı toplumda herkesin sevgi, saygı ve güvenini kazanmıştır. Yüce Allah bir ayette, “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”(Kalem suresi, 4. ayet.) buyurarak onun üstün ahlaki özelliklere sahip olduğunu vurgula­mıştır.

Peygamberimiz hiç kimseye kötülük etmez, insanları incitmezdi. Müslüman, Yahudi veya Hristiyan olsun inanç ayrımı gözetmeksizin herkesle iyi geçinirdi. Çocuklarla yakından ilgilenir, onları sevindirirdi. Yaşlılarla ilişkilerinde özenli davranırdı. Onların gönlünü hoş tutardı. Aile büyüklerine ve çevresindeki yaşlılara her zaman saygı gösterirdi. İnsanlar onun bu güzel davranışlarından memnunluk duyardı. Hz. Peygamber her zaman, her yerde ahlaki ilkelere bağlı kalmaya özen gösterirdi. O, bir hadisinde, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”(Muvatta, Hüsnül-Hulk, 8.) buyurarak bu konudaki yaklaşımını açıkça ifade etmiştir.

İslam dini bizlerden, güzel ahlaklı, dürüst, güvenilir insanlar olmamızı ister. Peygamberimiz bu ko­nuyla ilgili bir hadisinde, “İslam güzel ahlaktır.”( Kenzül Ummal, C 3, s. 17.) buyurmuştur. O hâlde bizler de Peygamberimizi örnek
almalıyız. Kendimize ve çevremizdeki insanlara faydalı olmayı ilke edinmeliyiz. Bu konuda Yüce Allah’ın, “Andolsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”(Ahzâb suresi, 21. ayet.) şeklindeki uyarısını her zaman dikkate almalıyız. Yüce Allah’a inanan, Hz. Peygamberi kendisine örnek alan bir Müslüman her zaman güzel ahlaklı ol­malıdır. Sözlerinde, davranışlarında, toplumsal ilişkilerinde Hz. Muhammed’i kendisine örnek almalıdır. Peygamberimiz bir hadisinde, “Mümin, insanların canları ve malları hakkında kendisine güvenilen kimsedir.”(Tirmizi, İman, 12.) buyurmuştur. Böylece Müslümanın, çevresindeki insanlara güven veren bir kişi olması ge­rektiğine dikkat çekmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) fakirlere yardım etmeye, kimsesizleri gözetmeye her zaman önem vermiş­tir. Başkalarına yardım etme konusunda inanan inanmayan ayrımı yapmamıştır. Alçak gönüllü, mer­hametli ve yardımsever olmayı ilke edinmiştir. O, bir hadisinde, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”(Celaleddin Suyuti, Camius Sağîr, C 1, s. 79.) buyurmuştur. Hz. Ayşe, kendisine gelerek Hz. Peygamberin ne gibi ahlaki özelliklere sahip olduğunu soranlara, “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur’an idi.”( Müslim, Salâtül Müsâfirîn, 139.) şeklinde cevap vermiştir. Böylece o, Hz. Peygamberin Kur’an’da yer alan emir, öğüt ve ahlaki ilkelere uygun bir  hayat sürdürdüğünü vurgulamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.