element

Model ile gösterilen bir maddenin element mi yoksa bileşik mi olduğunu nasıl anlarız?

Model ile gösterilen bir maddenin element mi yoksa bileşik mi olduğunu nasıl anlarız? Elementler tek cins atomdan oluşmaktadırlar. Modelde eğer gözüken küreler tek renkten oluşmakta ise, o model tek cins atomdan oluşmuştur. Böyle bir model element maddesini göstemektedir. Bileşikler en 2 farklı cins atomdan meydana gelmektedir. Bir modelde görülen küreler, küreler en az iki renkten […]

Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz.

Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz. İlk önce kısaca molekülü tanımlayalım, ve bu durumdaki bileşik ve elementlere örnekler verelim. Molekül: iki yada daga fazla sayıdaki atomun, bir bağ ile bağlanarak oluşturduğu atom gruplarına denir. Bu atom grubunu oluşturan atomlar aynı cins te olabilir, farklı cins te olabilir.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız. – Elementler ve bileşikler saf ve homojen maddelerdir. – Elementlerin ve bileşiklerin en küçük yapı taşları atomlardır. – Elementler, fiziksel yada kimyasal yollarla kendinden başka maddelere ayrılmazken, bileşikler ise kimyasal yollarla kendinden daha küçük parçalara, kendini meydana getiren elemenlere ayrışabilir.

Periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementten adı sembolü ve numarası

8. Aşağıdaki tabloda periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementten bazılarının adı, sembolü veya numarası verilmiştir. Bunlardan verilmeyenleri bularak tabloya yazınız ve tabloyu tamamlayınız. Element adı Elementin sembolü Elementin numarası Hidrojen  H 1 Bor B 5 Karbon C 6 Azot N 7 Oksijen O 8 Sodyum Na 11 Alüminyum Al 13 Fosfor P 15 Kükürt S 16 […]

Sembol ile formül arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

7. a. Sembolleri Türkçe adlarının ilk harfleri olmayan elementlere örnekler veriniz. Bu elementlerin adlarını ve sembollerini yazınız. Türkçe adlarının ilk harfi sembol olmayan elementlerden bazıları: C – Karbon N – azot Na – sodyum P – fosfor S – kükürt K – potasyum Ca – kalsiyum Cr – krom Zn – çinko Ag – gümüş […]

Sembol veya formülleri verilen maddelerden hangilerinin element, hangilerinin bileşik

5. Fe, NO2, H2O, S, N2, CO2, NH3, CH4 Yukarıda sembol veya formülleri verilen maddelerden hangilerinin element, hangilerinin bileşik olduğunu belirtiniz. Fe – Demir (Fe), bir elementtir. NO2 – 1 atom azot (N)  elementi ile 2 atom oksijen (O) elementinin bir araya gelerek bağlanması sonucu oluşmuş bir bileşiktir. H2O – 2 atom hidrojen (H) elementi ile 1 atom […]

Ahmet’in maddeleri böyle sınıflandırması doğru mudur? Neden?

4. Ahmet, elementleri bileşiklerden ayırt edebilmek için maddenin molekül yapılı olup olmadığını inceliyor ve moleküllerden oluşan maddeleri bileşik, molekülsüz maddeleri de element olarak sınıflandırıyor. Ahmet’in maddeleri böyle sınıflandırması doğru mudur? Neden? Ahmet’in maddeleri böyle sınıflandırması yanlıştır. Elementler molekül halde veya molekülsüz de olabilir. Bir maddeyi element olarak sınıflandırabilmemiz için bakmamız gereken temel unsur, aynı cins atomlardan […]

Elementleri semboller yerine onların isimlerini kullansaydık ne tür sorunlarla karşılaşırdık?

3. Elementleri sembollerle göstermek yerine onların isimlerini kullansaydık ne tür sorunlarla karşılaşırdık? Elementler semboller yerine isimleri ile gösterilmiş olsaydı: – Ululslararası ortak bir dil oluşmazdı. – Her ülke kendi dilinde isim verdiği için, bilimsel çalışmalar kolay anlaşılmazdı. – Bir dil içinde farklı isimlendirmeden dolayı yanlış anlaşılmalara sebep olurdu. – Kimya alanında bütün dünyada ortak bir […]

Modellerin elemente mi yoksa bileşiğe mi ait olduğuna karar veriniz

2. Aşağıda verilen modelleri inceleyiniz. Modellerin elemente mi yoksa bileşiğe mi ait olduğuna karar veriniz. Karar verirken nelere dikkat ettiğinizi belirtiniz. Yukarıdaki modelleri incelediğimizde, en soldaki model aynı cins atomlardan meydana gelmiş bir elementtir. Bu modelde kürecikleri ayrı ve tek renk olarak gördüğümüz için aynı cins atomlardan meydana gelmiştir demekteyiz. Ortadaki model bir bileşiktir. Bu modelde […]

9. Etkinlik: Elementleri Bulalım

9. Etkinlik: Elementleri Bulalım 7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı 77. sayfa Verilen ipuçlarından yararlanarak bulmacadaki elementlerin isimlerini bulup bulmacayı tamamlayınız. Bulmacadaki elementlerin isimlerini ve sembollerini aşağıdaki listeye yazınız. Bulduğunuz element ilk yirmi elementten biri ise listeye elementin numarasını yazınız.  Element  Sembolü  Elementin numarası Fosfor P 15 Potasyum K 19 Civa Hg – Silisyum […]

Sayfa 1 of 212