Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.

– Elementler ve bileşikler saf ve homojen maddelerdir.

– Elementlerin ve bileşiklerin en küçük yapı taşları atomlardır.

– Elementler, fiziksel yada kimyasal yollarla kendinden başka maddelere ayrılmazken, bileşikler ise kimyasal yollarla kendinden daha küçük parçalara, kendini meydana getiren elemenlere ayrışabilir.

– Elementlerin erime ve kaynama noktaları belirlidir. Bileşiklerin erime ve kaynama noktaları sabittir.

– Elementlerin sabit öz kütleleri varken, bileşikler belli bir formül ile sabit kütle oranında bileşiği meydana getirirler.

– Elementler homejen yapıdadır.

– Elementler, simge ile, bileşikler formül ile gösterilir.

– Doğada norma şartlar altında 3 halde bulunurlar.

– Bileşiğin özellikleri, kendini meydana getiren elementlerin özelliklerinden çok farklı olabilmektedir. Su bir bileşiktir. Suyu bileşiğini meydana getiren hidrojen ve oksijen elementlerinden su bileşiğinin özelliiği çok farklıdır.

– Bileşik farklı cins atomlardan meydana gelirken, element aynı cins atomlardan oluşmuştur.

– Bileşikler çeşitli şekillerde, ısı ve elektrik enerjisi ile kendini  meydana getiren elementlere ayrılabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.