Sembol veya formülleri verilen maddelerden hangilerinin element, hangilerinin bileşik

5. Fe, NO2, H2O, S, N2, CO2, NH3, CH4

Yukarıda sembol veya formülleri verilen maddelerden hangilerinin element, hangilerinin bileşik olduğunu belirtiniz.

Fe – Demir (Fe), bir elementtir.

NO2 – 1 atom azot (N)  elementi ile 2 atom oksijen (O) elementinin bir araya gelerek bağlanması sonucu oluşmuş bir bileşiktir.

H2O – 2 atom hidrojen (H) elementi ile 1 atom oksijen (O) elementinin bir araya gelerek bağlanması sonucu meydana gelmiş bir bileşiktir.

S – Kükürt (S) tek atomlu bir elementtir.

N2 – 2 atom azot (N) tan oluşmuş moleküler yapıda bir elementtir.

CO2 – 1 atom  karbon (C) elementi ile 2 atom oksijen (O) elementinin bağlanması sonucu oluşmuş bir bileşiktir.

NH3 – 1 atom azot (N) elementi ile 3 atom hidrojen (H) elementinin oluşturduğu bir bileşiktir.

CH4 – 1 atom  karbon (C) elementi ile 4 atom hidrojen (H) elementinin bağlanması ile oluşmuş bir bileşiktir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.