Kıssa

Kıssa Nedir? Tanımlayınız.

Kıssa Nedir? Tanımlayınız. Kelime olarak, olay, hikaye, haber anlmalarına gelir. Dini terim olarak, geçmişte yaşamış peygamber ve kavimlerin ders verici hikayelerine denir. Kıssa kısaca hikaye anlamına gelir. Kur’an kıssaları dediğimizde, geçmiş peygamber ve kavimlerle ile ilgili Kur’an’da anlatılan ibret verici hikayeler anlatılmak istenir. Kur’an’da kıssaların anlatılış amacı, insanlara güzel huy ve davranış kazandırmak, doğru yolu […]

Kıssa kavramının anlamını araştırıp defterinize yazınız.

Kıssa kavramının anlamını araştırıp defterinize yazınız. Kıssa, Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin ve geçmiş kavimlerin başından geçen olayların anlatıldığı ibret verici hikayelere denir. Allah Kur’an’da doğru yolu göstermek, karşılaşabilecekleri yanlışları göstererek, o yanlışlardan nasıl kaçınabileceklerini, kıssalar yolu ile bize göstermektedir. Kıssalar geçmişte yaşamış peygamberlerin mücadelelerini, bu esnada karşılaştıkları zorlukları, tevhid mücadelelerini anlatır. Bunun yanı sıra peygamberlerin […]

Kur’an-ı Kerim’de kıssalara niçin yer verilmiştir?

Kur’an-ı Kerim’de kıssalara niçin yer verilmiştir? Açıklayınız. Kıssalar Kuran’da dini ve ahlaki amaçlar doğrultusunda anlatılmatadır. Bu amaçlar, öğüt verme, nasihat verme, irşat, hidayet, ,bret, uyarma, özendirme, sakındırma ve müjdeleme’dir. Kıssaların anlatımı ile yukarıda saydığımız amaçlara dikkat çekilmiş, insanların bakışarının bu yöne çekilmesi sağlanmak, kıssaların yer verilme sebebidir.

Kuranda öğütlerden bir kısmı niçin kıssalar yoluyla iletilmiştir?

Kur’an’da öğütlerden bir kısmı niçin kıssalar yoluyla iletilmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Kıssaların, peygamber veya önceki kavimlerin hikayelerinin anlatılmasının sebebi; Allah tarafından vahiylerle İnsanlara doğru yolu göstermek amacıyladır. Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılması için Kur’an’da kıssalara yer verilmiş ve insanların bu olaylardan ders almaları istenmiştir. 

İnanç ibadet ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamları

İnanç ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. İnanç Nedir? Allah’ın Peygamberimiz  aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur. Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. […]

Kur’an’da kıssaların anlatılış amaçları nelerdir?

Kıssaların anlatış amacı kısaca Kur’an’ın indiriliş amacını gerçekleştirmektir. Bu cümleden yola çıkarak maddeler halinde sıralayabiliriz. 1- Hz. Muhammed’in peygamberliğini kanıtlamak için. Peygamberimiz ve o zamanki kavmi peygamber kıssalarına tam olarak bilmiyorlardı. Bu kıssalar Tevratta ve İncilde anlatılıyordu. Kuran’ın bu hikayeleri doğru bir şekilde anlatması Kuran’ın vahiy kaynağı olduğuna kanıttır. 2- Bu kıssalar daha önceki peygamberlerin […]