vergi

Vergi neden ödenir? Verginin ülke ekonomisine katkıları neler olabilir?

Vergi neden ödenir? Vatandaşların vergi vermelerinin ülke ekonomisine katkıları neler olabilir? Vergi bir ülkenin varlığının ve gelişmesini devam ettirebilmesi için gereken gelir kaynağıdır. Vergi neden ödenir? Vergiyi tanımlarsak, devletin ülkesindeki, gerçek veya tüzel kişilere yüklediği ekonomik zorunluluk diyebiliriz. Devletin bizden topladığı bu paralar karşılığında bize hizmet sunmaktadır. Devlet, yol, su, elektrik, köprü, eğitim, sağlık, adalet […]

Ailenizde vergi veren bireyler kimlerdir? Vergiyi nasıl ödüyorlar?

Ailenizde vergi veren bireyler kimlerdir? Vergiyi nasıl ödüyorlar? Bu bireylerden birinin vergi ödediğine dair belgeyi inceleyiniz. Maaşlı çalışanlar, işçiler, memurlar gibi mesleklerin gelirleri üzerinden gelir belgesi, maaşından kesilerek işveren tarafından devlete, banka veya vergi dairesi vezneleri yoluyla ödenir. İşyeri sahipleri, esnaf, veya fabrika sahipleri gelirleri üzerinden vergilerini devlete aynı yolla öderler.

Vergiler işsizlik kıtlık ve yoksulluğu önleyebilir mi? Tartışınız.

Vergiler işsizlik, kıtlık ve yoksulluğu önleyebilir mi? Tartışınız. Vergiler kıtlık, işsizlik ve yoksulluğu önleyebilir. Geliri yüksek olanlardan, yada zengin diye tabir ettiğimiz kişilerden daha çok vergi alınırak, daha yoksul kesimlere, sosyal yardım, yaptıkları işlerde teşvik vererek yada toplanan parlarla yeni iş alanları yaratılarak kesimler arası kaynak transferi sağlanabilir. Dünyada pasta paylaşım şeklinde adaletsizlikler olmakta, bazı […]

Devlet vatandaşlarına yaptığı hizmetlerin harcamalarını nereden karşılıyor olabilir?

Devlet vatandaşlarına yaptığı hizmetlerin ve yatırımların harcamalarını yine vatandaşlardan aldığı vergiler ile karşılar.  Devletin, kanun ve yasalara  uygun olarak vatandaşlarının gelirlerinden ve harcamalarından belli bir oranda topladığı paralara vergi denir. Vergi vermek vatandaşlık görevlerimizden biridir. Anayasa’mızın 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” denilmektedir. Kanunlara uymak ve saygılı olmak bir vatandaşlık görevidir. […]

Vergi vermenin önemi ve Atatürk’ün sözleri

Vatandaş olarak vergi vermenin önemini ve Atatürk’ün vergi vermenin önemini belirten sözlerini araştırınız. Vergi bir karşılık beklemeden vatandaşların kazançlarından devletin belirlediği bir kısmını devlete vermelerine denir. Verginin miktarı, zamanı ve kimlerden alınacağı kanunlarla belirlenir. Vatandaşlar kazançları oranında vergi mükellefi olurlar. Verginin önemi, bir ülkede devletin ülke içinde yatırımları gerçekleştirebilmesi için gelir kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu gelir kaynağı […]