Felç Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Felç Nedir? İstemli hareket yeteneğinin belirli öl­çüde ya da bütünüyle yitirilmesi. Şiddetine (kısmi felç ya da tam felç), yerine, nedenine ya da evrimine gö­re, birçok felç çeşidi vardır.

Felç Çeşitleri Nelerdir?

Felçler, iki grupta toplanabilir: Mer­kez hareket nöronunun (piramit de­met) tümbeyin düzeyinde zedelen­mesine bağlı olarak merkezî kökenli felç, omuriliğin ön boynuz düzeyin­de zedelenmesine, sinir gövde ve köklerindeki bozulmalara bağlı ola­rak çevresel kökenli felç. Yarım felç (hemipleji), bedenin sağ ya da sol ya­rısının felce uğramasıdır. Genellikle, omuriliğin etkilenmesine (omurilik basılan) bağlı olan alt üyeler felciyse (parapleji), iki bacağın felce uğrama­sıdır. Ama, felç tek kol ya da bacağı da etkileyebilir (monopleji). Bir sinir kökündeki (kök felci) ya da bir sinir gövdesindeki bozun, bu organın si­nirlendirdiği bölgede bir felce yol açar. Söz konusu bozunlar, omurilik sinirlerinde olduğu gibi, kafa sinirle­rinde de görülebilir (sözgelimi, yüz felcinde olduğu gibi). Felçler, felçli kaslarda gerginlik azalması varsa gevşek türden, felçli kas yığınlarının kasılmasıyla birlikteyse kasmmalı türdendir. Bozunun karşısındaki be­den yarısında yarım felçle birlikte bozunla aynı yanda bir beyin siniri felcinin bulunmasına değişken felç adı verilir.

Genel Felç

Genel felç ya da beyin ve omurilik za­rı iltihabı, frengi kökenli beyin bo- zunlarına bağlı bir hastalıktır. Frenginin başlar başlamaz tedavi edilebilmesinden ve iyileştiri- lebilmesinden bu yana, çok daha en­der görülmektedir. Başlıca belirtisi, ilerleyici bir zihin bulanıklığıdır; başlangıcında çoğunlukla, mizaç bo­zuldukları (taşkınlık ya da çöküntü [depresyon]), daha sonraki evrede de megalomani taşkınlıkları görülür. Parmaklarda ve dilde titremeler, ko­nuşma ve yazma bozuklukları ortaya çıkar. Hastalığın evrimi penisilin ve­rilerek yavaşlatılır; ruhsal bozukluk­lar da, çöküntü giderici ilaçlarla ya da sinir ağrılarını dindirici ilaçlarla dü­zeltilir.

Yalancı Soğanilik Felci

Yalancı soğanilik felci adı verilen ve beyinde küçük yumuşama odakları­nın ortaya çıkmasına bağlı olan bu felç çeşidi, beyin atardamarlarının sertleşmesi kökenlidir ve sinir doku­sunun yaygın körelmesiyle birlikte ıgelişir. Daha çok yaşlılarda gözlenir; bir dizi hareket bozukluğuyla (küçük adımlarla yürüme) ve ruhsal (ilerleyi­ci zihinsel zayıflama) bozukluklarla kendini belli eder. Felç terimiyle, da­ha çok başka adlar altında tanınan bazı hastalıklar da belirtilir: Titreme­li felç (Parkinson hastalığı); omurilik kökenli felç, yani çocuk felci (poliyomiyelit).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.