Fiziksel ve kimyasal değişim arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Fiziksel ve kimyasal değişim arasında ne gibi farklılıklar vardır? Burada hem farklı özelliklerini verelim. Hem de örnekler üzerinden anlamaya çalışalım.

fiziksel ve kimyasal değişim farklılıkları

Fiziksel değişim özellikleri

Maddenin tanecikleri değişmez.
Maddenin tanecikli ve boşluklu yapısı değişir.
Maddenin değişime uğramadan önceki ve değişime uğradıktan sonraki taneciklerinin yapısı birbirinin aynıdır.
Madde fiziksel olaylarla genellikle eski hâline dönüştürülebilir.

Maddenin şekli, görünümü ve hâli değişir.

Isının etkisiyle hâl değişimi

1-Suyun donması
2-Demirin erimesi
3-Kolonyanın buharlaşması
4-Yağmurun yağması
5-Mumun erimesi

Fiziksel etkilerle şekil ve görünüm değişimi

1-Kâğıdın yırtılması
2-Balonun patlaması
3-Pencere camının kırılması
4-Elmanın dilimlenmesi
5-Kömürün parçalanması

Çözünme

1-Şekerin suda çözünmesi
2-Sulu boyanın suyu renklendirmesi
3-Tuzun yemekte çözünmesi

Kimyasal değişim özellikleri

Maddelerin taneciklerinin değişimi ile yeni maddeler oluşur.
Maddenin renk, koku ve tat gibi ayırt edici özellikleri değişir.
Madde fiziksel olaylarla eski haline dönüştürülemez.

Isı, ışık veya diğer maddelerin etkisiyle yeni madde veya maddeler oluşur.

1- Sütün ekşimesi
2-Demirin paslanması
3- Benzinin yanması
4- Ekmeğin küflenmesi
5- Kirazın çürümesi

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.