Maddeler Nasıl Değişir?

Maddeler Nasıl Değişir? Maddeler hal değişimleri ile ve fiziksel ve kimyasal değişimlerle değişime uğrar. Hal değişimine bağlı olarak maddenin taneciklerinin arasındaki boşluk ve hareketlilik değişir

maddenin fiziksel değişimi

Bir maddenin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu bir hâlden başka bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Maddelerin farklı fziksel hâlde olmalarının temel sebeplerinden birisi de taneciklerin hareket ve aralarındaki boşluklardır. Örneğin resimdeki su ısıtldığında su taneciklerinin hızları artarak gaz hâline geçmektedir. Benzer şekilde maddeler ısı alış verişi yaparak kat, sıvı ve gaz hâllerinde bulunabilirler.

Madde fiziksel ve kimyasal değişimlere uğrar. Kâğıdı parçaladığınızda da kâğıt aynı özelliklerini korudu.  Çikolata, eridiğinde tadı ve rengi değişmedi. Sadece görünüşü değişti. Etkinlikte gözlemlediğiniz gibi maddelerin kimliğinde değişiklik olmadan sadece görünümünde meydana gelen değişimlere, fiziksel değişim denir.

Bu şekilde bir maddenin çeşitli etkilerle başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim denir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.