Georges Melies Kimdir? Yaratıcılığı Hakkında Bilgi

Fransız tiyatrocusu ve sinemacısı (Paris, 1861-Paris, 1938).

Edebiyat ve sanat öğrenimini tamam­ladıktan sonra resimle ilgilenmek is­teyen Georges Melies babasının kar­şı çıkması üstüne bu isteğinden vazgeçip ailenin yönetimindeki ayakkabı fabrikasına girerek makinelerin bakı­mım üstlendi (1882-1886). Bu arada sık sık Robert-Houdin Tiyatrosu’na gi­den ve orada otomatları çoğaltıp ye­ni biçimler yaratan Melies aynı za­manda La Griffe gazetesinde karika­türler çizdi. 1888’de sahibi ve yöneti­cisi olduğuRobert-Houdin Tiyatrosu’nda, sahneye koyucu, senaryocu ve il­lüzyonist olarak çalıştı. Gerçekleştir­diği karmaşık dekorlar ve kostümler­le, çeşitli gösteri hileleriyle (trük), yep­yeni senaryolarla yönettiği tiyatronun 1912 yılma kadar büyük ilgi görmesi­ni sağladı.

Méliés’in Yaratıcılığı

Melies, 1896’da, Louis Lumiere’e, projeksiyon aygıtını satın alabilmek için önemli sayılabilecek bir para önerdi. Ama Lumiere’in bu öneriyi kabul etmemesi üstüne, Melies Londra’ya giderek daha basit bir aygıt satın aldı. Geliştirip kamera biçimine dö­nüştürdüğü bu aygıtla gündelik olay­larla ilgili kısa filmler çekmeye baş­ladı. Bu arada elektrik ışığı kullana­rak film çekmeyi ilk olarak başardı ve bu çekim sırasında doğal dekorlar ye­rine bütünüyle stüdyoda yapılmış de­korlar kullandı.

Melies’in sinema alanındaki yaratıcı dehası aslında önemsiz sayılabilecek bir olayla ortaya çıktı: Bir gün Paris’te Opera meydanının filmini çekerken, makinesi bozuldu; makinenin onarımı bir dakika kadar sürdü. Ye­niden çekime geçüdiğinde, objektif ha­reket etmemiş ama çekilen görüntüde, omnibüsün (yolcu taşıyan atlı araba) yerini cenaze arabası, kadınların ye­rini de erkekler almıştı: İşte bu ilk film hilesi oldu ve Melies bu olaydan son­ra, film hilesine sık sık başvurdu. Senaryonun akışına göre film çeken Lumiere’in tersine, Melies montaj kesme ve yapıştırma) tekniğini kulla­nan ilk kişi oldu. 1900-1914 yılları arasında 450 film yaptı ama 1914’te Star film adlı şirketi iflas etti. Bu olay­dan sonra 1932’ye kadar Montparnasse garında oyuncaklar satarak ya­şamım sürdüren Melies, sığındığı düş­künler yurdunda öldü.

Sinemaya, film hilelerini, peri oyun­larını, olağanüstü görüntüleri, fantas­tiği getiren Melies adma, Fransa’da her yıl, Fransız Sinema ve Televizyon Eleştirmenleri Derneği (1981’de sen­dikaya dönüştü) tarafından bir Fran­sız filmine ödül verilir (Melies Ödülü).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.