Lumiere Kardeşler Hakkında Bilgi

Fransız sanayici kardeşler: Auguste Lumiere (Besançon, 1862-Lyon, 1954); Louis Lumiere (Besançon, 1864 – Ban- dol, 1948).

Auguste Lumiere

Fotoğrafçı Antoine Lumiere’in büyük oğlu Auguste Lumiere. bir biyoloji uz­manı ve sanayiciydi.

Önceleri kardeşi Louis Lumiere ile birlikte çalıştı, ama daha sonra biyoloji araştırmalarına yöneldi: Can­lılarda koloitlerin rolünü, kanın alka- lilik oranını, bazı mikrop türleri ara­cılığıyla boyarmaddelerin tutunma­sını inceledi.

Louis Lumiere

Bir kimyacı ve bir sanayici olan Lou­is Lumiere 1880’den başlayarak ba­basıyla birlikte çalışmaya koyuldu. 1881’de sanayi alanında üretimine gi­rişecekleri jelatinli-bromürlü kuru fo­toğraf levhaları geliştirmeye çalıştı­lar. Kurdukları fabrika hızla gelişme gösterdi.

1885’te, geliştirdikleri fotoğraf levha­larında. saniyenin 300’de birinde ens­tantaneler gerçekleştiren Louis Lumi­ere, 1892’de babasıyla birlikte bir renkli fotoğraf yöntemi ortaya koydu. Antoine Lumiere 1893’te fabrikanın tüm yönetimini oğullarına bıraktı. Lumiere kardeşler babalarının önerisiy­le. görüntünün perdeye yansımasını sağlayan, Edison’un kinetoskop’unu geliştirdiler.

Louis Lumiere 1894’te, sinematograf ı (sinema makinesi) buldu. Adını Louis Lumiere’in koyduğu ve patenti iki kar­deş tarafından 1895’te alınan bu ay­gıtın yapımında Auguste Lumiere’in çok az bir payı oldu. Louis Lumiere yalnızca 1895 yılında elliye yakın film çevirdi. Bunların arasında la Sortie des usines Lumiere (Lumiere Fabrika­larından Çıkış), L Arrivee du train en gare de La Ciotat (La Ciotat Garına Trenin Gelişi), L Arroseur arrose (Su­lanan Sulayıcı), vb. sayılabilir. Lumiere kardeşlerin ilk sinematograf gösterisi 28 Aralık 1895’te Paris’te Grand Cafe’de gerçekleştirildi.

Louis Lumiere’in bir dakikalık mini bantlardan (17 metre) oluşan filmle­ri, makineyi hareket ettirmeksizin sü­rekli olarak çekilmişti ve kusursuz bir çerçevelemeyle (kadraj) dikkati çeki­yordu. Bu filmlerin, görünüşteki an­lamsızlıklarına karşın sinematografik bir estetik taşıdıkları da bir gerçekti. Louis Lumiere çok sayıda kameraman yetiştirerek bunları dünyanın çeşitli yörelerine gönderdi. 1900’de de geniş filmli (70 mm dolaylarında) bir aygıt gerçekleştirdi; aynı yıl Paris Evrensel Sergisi’nde büyük bir perde üstünde filmlerini oynatmayı başardı. Fotorama’nın (panoramik fotoğrafla­rın çekilmesi ve yansıtılmasını sağla­yan aygıt) yapımından ve işletilmesin­den (1903) sonra Lumiere şirketi, film yapımı ve satımından vazgeçti. Daha sonra hoparlörler, radyatörler, ses bulucuları (detektörler), vb’nin üreti­mine yöneldi. 1919’da İnstitut üyesi olan Louis Lumiere, 1920’de fabri­kaların yönetiminden ayrıldı. 1935’te anaglifler (çift renkli gözlükler) yar­dımıyla kabartma film çekme yönte­mini Bilimler Akademisi’ne sundu. Kabartma film gösterilerini de 1937’ de gerçekleştirdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.