Hippi Nedir?

Ülkesindeki toplumdan ve yaşam biçiminden kopuk, uyumsuz genç kişi.

Timothy Leary

Hippi olgusunun ortaya çıkışı, 1962 yılına rastlar ama hippiliğin gerçek anlamda yayılması, 1966 yılında, hippilerin yaşam biçimi, ahlak anlayışları ve düşünceleri, San Francisco ve Kaliforniya’dan bütün A.B.D gençliğini etkilemeye başladığı sıralarda olmuştur. Hippi öğretisinin doğuşunda, Batı kültürünü eleştiren Aldous Huxley, Allan Watts gibi yazarların ve 1950 yıllarındaki bcatnik (bitnik) akımının önemli bir etkisi de vardır. Ama, hippi kuşağının asıl önderi, düzenli olarak uyuşturucu maddelerle deneyler yapan Timothy Leary olmuştur.

A.B.D’nde hippiliğin gelişmesinde önemli rol oynamış öbür etkenler arasında da, özellikle bazı gençlerin uzayan Vietnam savaşına karşı çıkmaları, aşırı sol hareketin gelişmesi, Black Panther’ların etkinliği, yüksek gelirli okumuş gençlerin büyük bir bölümünün burjuva değerlerini reddetmeleri, vb. sayılabilir.

Hippilik Olgusunun Çeşitli Yönleri

Hippiler, şiddetin her türünü olduğu gibi, devrimci şiddeti de reddederler; ayrıca, kendileri için bir anlamı olmayan siyasal iktidarı ele geçirmeyi amaçlamazlar. Amaçları, bireyden ve bireyin iç deneyimlerinden yola çıkarak, kırsal toplulukları ve kent
komünlerini artırarak, toplumu değiştirmek ve düzeltmektir. Dine son derece bağlı olan hippiler, mistik bir birleşme ve özellikle, topluca kendinden geçişin arayışı içindedirler. Pop müziği, binlerce kişinin duygu ve düşünce ortaklığı kurmasını sağlar.

Hippilik olgusu, basit bir serseri yaşamından komün yaşamı girişimine, Hindu dininden esinlenen uyarlanmış bir mistik anlayışa kadar öyle değişik görünümler alır ki, gelişmesinin bu aşamasında gerçek anlamını tanımlamak olanaksızdır. Belki de, Herbert Marcuse tarafından ileri sürüldüğü gibi, hippi hareketi, efsanevi bir Doğuya kaçışla, uyuşturucuları tanrılaştırmasıyla, çılgın çocukluğu ve ideolojik boşluğuyla, A.B.D’ndeki yabancılaşmanın aşırı görünümlerinden biridir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.