Hükumet Programı Okunması ve Güvenoyu Oylaması Nasıl Yapılır?

Hükumet Programı Okunması ve Güvenoyu Oylaması Nasıl Yapılır? Bakanlar Kurulu listesi Meclise sunulduktan sonra, hükumet programı, en geç bir hafta içinde Başbakan, ya da bir bakan tarafından Mecliste okunur ve güvenoyuna başvurulur.

Her hükumet, belli bir programı uygulamak için kurulur. Programın uygulanabilmesi için, hükumetin Meclisten güven oyu alması gerekir. Güvenoyu için görüşmeler, programın okumasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geç-tikten sonra güven oylaması yapılır (madde 110/2).

Bakanlar Kurulunun, Meclisten güvenoyu alması, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile olur. Bu sayının da Meclis üye tamsayısının dörtte birinden çok olması gerekir.
Başbakan, yalnız kuruluşta değil, görev sırasında da, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Meclisten güvenoyu isteyebilir (madde 111/1). Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile reddedilebilir.

Görülüyor ki, Anayasa, Bakanlar Kurulunun kurulması kolaylaştırılmış, buna karşılık düşürülmesini güçleştirmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.