Bakanlar Kurulu Nasıl Çalışır?

Bakanlar Kurulu Nasıl Çalışır? Bakanlar Kurulu ortak çalışan bir kuruldur. Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Gerekli gördüğü durumlarda, Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanı da başkanlık edebilir. Anayasaya göre, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilânı ve bu dönemlerde yasa gücünde kararnamelerin çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu toplantılarına Cumhurbaşkanının başkanlık edeceğini belirtmiştir. Buna göre, bazı önemli kararlar, yalnız Cumhurbaşkanının katılıp başkanlık ettiği Bakanlar Kurulunda alınabilecektir.

Bakanlar Kurulu kararlarını oybirliği ile alır; çoğunlukla karar alma yolu yoktur. Başbakan kararda ısrarlı ise, azınlıkta kalan bakan çekilir. Bakanlar Kurulunun bir çok yönetsel işlerle uğraşması, uygulamada tartışmasız elden imza yolu ile karar alınmasını zorunlu kılmaktadır. Acele durumlarda kullanılmak üzere, önceden imzalanmış boş kararname yoluna da başvurulduğu olmaktadır.

Bakanlar Kurulunun çalışma esaslarını belirleyen, bir içtüzük ile düzenlenmemiştir; geleneklere göre yürütülmektedir^ .

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.