Ihlamur Nedir? ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Ebegümecigüler (Malvaceae) ailesine çok yakın olan ıhlamurgiller (Tiliaceae) ailesinden bitki.

Çiçekli bir ıhlamur dalı

Çiçekli bir ıhlamur dalı

Ihlamur (Tilia cinsi) ince, yassı ve uza­mış bir bürgünün ortasından çıkan saplı çiçekleriyle iyi tanınan bir ağaç­tır. Yaşlı ıhlamur ağaçlarında, gövde çok büyüktür.

Ihlamur çiçeğinin çanak ve taç bölüm­lerinden her biri beşer parçalıdır, erkek organlar çok sayıdadır ve taban bölümünde birleşerek demetler oluş­tururlar; bu tür kaynaşma, daha be­lirgin bir biçimde ebegümecigüler ai­lesindeki bitkilerde de bulunur; erkek organın başçık bölümü iki yarıkla açı­lır. Beş meyve yaprağı birbirine kay­naşmıştır ve her biri iki yumurtacık içerir. Döllenme, böcekler aracığıyla olur.

İki türü (Tilia platyphyllos ve Tilia çorda ta) çoğunlukla dikilerek üretildi­ği halde yerel türler sayılır; bunlar­dan Tilia cordata küçük yapraklı bir ıhlamurdur; Tilia vulgaris ise bu tür­lerin bir melezi olabilir. Öbür türler ve melezler Amerika’ya da Güneydo­ğu Avrupa (Macaristan ıhlamuru) kö­kenlidir.

Ihlamurun Kullanım Alanları

Kurutulmuş ıhlamur yaprakları, çi­çekleriyle birlikte kaynatılarak hoş kokulu ve sinirleri yatıştırıcı bir içe­cek olarak kullanılır; bürgülerin ha­zırlanan içecek içinde bırakümaması önerüir. Gölgesi ve güzelliği kadar, ıh­lamur ağacının hafif, çok gevrek olan ve kavak ağacmınkine benzeyen ke­restesi de değerlidir. Ihlamur odunu, gözenekli olmakla birlikte, çok ince tanelidir ve rengi çok açıktır. Bu odun az eğrilir ama korunması oldukça güç­tür; kurt yeniğine karşı duyarlıdır. Ih­lamurdan elde edilen kereste mobil­ya iskeleti, tablo çerçevesi, tahta pa­buç, kalem, kibrit, piyano tuşu yapı­mında kullandır. Ayrıca kâğıt hamu­ru yapımında da ıhlamurun kereste­sinden yararlandabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.