İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız.

İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız. Demokratikleşme yolunda çok önemli bir adımdır. Osmanlı halkı ilk defa sandıklarla tanışmış, temsilcilerini seçebilme imkanına kavuşmuştur. Seçimlerde önemli kısıtlamalar da olsa önemli bir adımdır. Kanun yapma yönünden padişah yetkilerini sınırlamıştır.

23 Aralık 1876’da padişah tarafından kabul ve ilan edilen kanunuesasi (anayasa) ile Osmanlı Devleti meşrutiyet yönetimine geçti. Meşrutiyet Döneminde de padişahlık Osmanlı hanedanına ait olmaya devam edecekti. Bununla birlikte padişah yasa yapma yetkisini Meclis-i Mebusana devredecekti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.