Osmanlı Meşrutiyet Dönemi

Osmanlı Meşrutiyet Dönemi, Tanzimat döneminin yetiştirdiği devlet adamları ve aydınlar, imparatorluğun kurtuluşunu, Batılı anayasa biçimlerinin benimsenmesinde görmüşler ve bu yönde çaba harcamışlardır. Meşrutiyet düşüncesi, Padişah Abdülaziz ve V. Murat dönemlerinde, içte ve dışta güç kazanmaya başlamıştır. Hatta V. Murat döneminde Mithat Paşa tarafından hazırlanan küçük bir anayasa taslağı Bakanlar Kurulunda benimsenmemiş ve padişahın yetkilerinin kısıtlanması istenmemiştir.

Anayasa ve meşrutiyet düşüncesini benimsediğini, açıkça belirten II. Abdülhamit, tahta çıktıktan sonra, anayasa hazırlanmak üzere bir komisyon kurulmasına izin vermiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.