İlk Çağ yerleşmeleri ile günümüzdeki yerleşmeleri etkileyen faktörler

İlk Çağ yerleşmeleri ile günümüzdeki yerleşmeleri etkileyen faktörler arasında benzerlik ve farklılıklar var mıdır?

Yerleşim yerlerinin seçilmesini etkileyen faktörlerde, ilk çağlarla günümüzü kıyasladığımızda temel bazı noktalarda benzerlik olmakla birlikte çok önemli farklılıklar vardır. İlk Çağlarda yerleşim oluşmasında en önemli faktör, korunma ve güvenliktir. Hava şartlarından, kışın soğuktan yazın sıcaktan korunmak için mağaraları barınak yapmışlardır. Bu sebeple ilk önce mağaralar tercih edilmiştir. İnsanlar avcılık ve toplayıcılık yapmaktadır. İnsanlar toprağı işlemeyi öğrenince köyler kurmaya başlamışlar. Güvenliklerini birlikte sağlamışlardır. Bu yerleşmelerde, yer şekilleri, ırmaklar, iklim etkili olmuştur.

Günümüzdeki yerleşimleri etkileyen faktörler:

1. Su: Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de en önemli faktörlerden biri sudur. Irmak kenarları, göl kenarları, deniz kenarları insanların toplandığı büyük yerleşimler kurduğu yerler olmuştur. İstanbul’un tarihi 8000 yıl önceye kadar gitmektedir.
2. Verimli tarımsal araziler: Ovalar , dağ etekleri, akarsu yataklarının verimli toprakları yerleşim merkezleri olmuştur.

3. İklim: Hava koşulları yaşam için uygun yerler tercih edilmektedir.

4. Endüstirinin yaygın oluşu: Artık günümüz dünyasının yerleşim yerlerini etkileyen temek faktör sanayinin toplandığı yerlerdir.

5. Ulaşım yollarının geçtiği yerler, yerleşimin yoğun olduğu yerlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.