Arkadaşlarınızla ilişkilerinizi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen davranışlarınıza örnekler veriniz

Arkadaşlarınızla ilişkilerinizi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen davranışlarınıza örnekler veriniz.

İlişkilerimizi olumsuz yönde etkileyen davranışlar

Emir veririm, yönlendiririm.
Yargılarım, eleştiririm, suçlarım.
Dinlemeden reddederim.
Sorularım, sorgulama ve suçlama içerir.
Öğüt veririm.
Kişinin konuşmasına izin vermem.
Sözsüz mesajların etkisi ile ilgilenmem.
Kendi duygu ve düşüncelerime odaklanırım.
Temel amacım, kendi isteklerimi kabul ettirmektir.

İlişkilerimizi olumlu yönde etkileyen davranışlar

Önemserim, anlamaya çalışırım.

Kabul ederim, desteklerim.
Farklı görüşlere saygı duyarım.
Yerinde ve uygun sorular sorarım.
Karşımdaki kişiye güvenirim, onun düşüncelerine ve duygularına önem veririm.
Sorunun çözümü için karşımdaki kişiyle birlikte hareket ederim.
Kişiye, konuşması için fırsat veririm.
Sözsüz mesajlarla da karşımdaki kişiye
saygı duydu¤umu ve onu önemsedi¤imi gösteririm.
Karşımdaki kişinin duygu ve düşüncelerine odaklanırım.
Temel amacım karşımdaki kişiyi anlamak
ve soruna onunla beraber çözüm üretmektir.

Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumlu yaklaşmalı ve nazik davranmalıyız. Başkalarına karşı ön yargısız olmak, onları dikkatle dinlemek, onlarla empati kurmak olumlu iletişim kurmamıza yardımcı olabilir. Karşımızdaki kişi bizden ne kadar farklı olursa olsun iyi iletişim kurabilmek için ona saygı duymalı, söylediklerini can kulağıyla dinlemeli, mimik ve jestlerine dikkat etmeliyiz.

Sağlıklı iletişim kurmak için düşüncelerimizi açıkça söylemeli, karşımızdaki kişiyle göz teması kurarak davranışlarını gözlemleyebiliriz. Bireylerin hareketlerine ve beden diline bakarak onlarla olumlu iletişim kurabiliriz.

İletişimimizi etkileyen önemli davranışlardan biri de kendimizi tam ve doğru biçimde ifade etmektir. Karşımızdakilerle konuşurken emir cümleleri kullanmamalıyız. Karşımızdaki kişinin davranışlarını anlamaya çalışmalıyız. Olumlu iletişim kurabilmek için kendimizi tam ve doğru ifade etmeliyiz. Söyleyeceklerimizi eksiksiz söylemeli karşımızdakini önemsemeli ve onu cesaretlendirmeliyiz. “Nasıl ve ne anladım, kendimi nasıl hissediyorum, benden ne isteniyor, ben ne istiyorum?” sorularına yeterince cevap verebilirseniz olumlu iletişim kurabilme yolunda önemli adımlar atmış olursunuz.

Sürekli eleştirmek, küçük görmek, önemsememek, olumsuz iletişime yol açar. Örneğin, bir arkadaşınız sizinle
konuşmak yerine, bilgisayarda oyun oynasa sizin hoşunuza gider mi? Karşımızdaki kişiye kırıcı sözler söylemek, ona incitici şekilde davranmak iletişimi olumsuz yönde etkiler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.