İlk Türk devletlerinde kadının konumu ile ilgili neler söylenebilir?

İlk Türk devletlerinde kadının konumu ile ilgili neler söylenebilir? Aslında Türk kadınları tarihin birçok döneminde diğer dünya kadınlarından daha iyi durumda olmuşlardır. İlk Türk devletlerinde kadınlarımız hep erkeğinin yanında devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Hükümdar eşleri, kurultay denilen en üst devlet toplantılarına katılmış, yabancı elçilerin kabul törenlerinde bulunmuşlardır.

Türk kadınının toplumdaki bu saygın konumu Orhun Yazıtları’nda da geçmektedir. Kadın hakları konusunda 15. yüzyıldan sonra kısıtlayıcı bir anlayış gelişmiştir. Bu dönemde kadınlar toplumsal ve sosyal hayattan uzaklaşmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kadınlarımız ilk olarak 1843 yılında Tıbbiye Mektebi içinde yer alan Ebelik Okuluna kabul edilmişler ve çalışma hayatına girmişlerdir. Kadınların miras hakkına kavuşması 1858 yılında olmuştur.

Kız rüştiyeleri (liseleri) de yine 1858 yılında açılmıştır. İlk kadın dergisi ise 1869 yılında yayımlanmıştır. İlk kadın derneği olan Cemiyet-i İmdadiye de 1857 yılında kurularak savaş gazilerine yardım etmiştir. Kız ve erkek öğrenciler için ilköğretimi mecbur tutan adımlardan biri 1845’te atılmıştır. Kanun-i Esasi ile ilköğretim kızlar için de zorunlu hâle getirilmiştir. Kızlar için ilk yükseköğrenim kurumu 1914 yılında açılmıştır. Kız öğrenciler ilk kez tıp fakültesine 1922 yılında kayıt yaptırabilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.