İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki bu maddenin ne anlama geldiğini tartışınız

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki bu maddenin ne anlama geldiğini tartışınız. Neden böyle bir maddeye gerek duyulmuş olabilir?

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre;

“Herkes düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak serbestçe düşünme, hangi yoldan ve nereden olursa olsun bilgi ve görüş alma, araştırma ve yayma özgürlüğünü içerir.”

İnsan olarak herkesin, evrensel olarak, özgürce düşünme, düşündüklerini de özgürce dilediği yoldan insanlara duyurma özgürlüğü vardır. Bu özgürlük düşüncelerini duyurmayı kapsadığı gibi, başkalarının düşüncelerinden haberdar olma bilgi alma özgürlüğünü de kapsar.

İnsanlık tarihinde düşüncelerinden dolayı, suçlananlar, zindanlara kapatılanlar, idam edilenler olmuştur. Devletlerin insanların düşüncelerini kısıtlamaya yönelik çabalarının önüne geçmek için böyle bir maddeye ihtiyaç duyulmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.