Gazete radyo ve televizyonlar olmasaydı insanların düşünceyi açıklama…

Gazete, radyo ve televizyonlar olmasaydı insanların düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve bilgi alma hakkını kullanabilmeleri mümkün olabilir miydi? Neden? Mümkün olamazdı ki şöyle:

Kitle iletişim araçları hayatımızın birçok alanında rol oynar. Bu kitle iletişim araçları bizim doğru bilgi alma ihtiyacımızı karşılar. Ayrıca düşüncelerimizi açıklayabileceğimiz, kamuoyu oluşturabileceğimiz imkanları bize sunar. Düşüncelerini doğru bir şekilde açıklayan bir kişi aynı zamanda diğer insanların da doğru bilgi edinmelerini sağlamış olur. Toplum ulaşabildiği iletişim araçları ile bilgi edinebilir. Böylece bilgi veren kişiler ile bilgiyi alan toplum arasında kitle iletişim araçları yoluyla bir bağ oluşur.

Doğru bilgi alma ve düşüncelerini özgürce açıklama insanların en doğal hakkıdır. İnsanlar medya aracılığıyla bilgi alır ve görüşlerini açıklarlar. Bu sayede doğru ve güvenilir bir iletişim kurulabilir.

Zor şartlar altında çalışan muhabirler kitle iletişim özgürlüğü açısından önemli rol oynarlar. Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. Herkes bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve çeşitli iletişim yollarıyla bunu ifade ile serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve özgürlüğünün kullanılmasının temel yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır.”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.