Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir?

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir? Araştırınız

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (4 KASIM 1950)

• Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur.
• Hiç kimseye işkence yapılamaz.
• Hiç kimse, köle ve kul olarak tutulamaz.
• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
• Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.
• Herkes; düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.
• Herkes barışçı amaçlarla toplantılar yapma… haklarına sahiptir.

Sözleşmeci taraflar, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu sözleşmenin 1. bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar.

Türkiye yukarıda kısa özeti verilen Avrupa İnsan Hakları sözleşmesini kabul ederek, buradaki hakları sınırları içindeki herkese uygulama yükümlülüğüne girmiş olmaktadır. Bu sözleşmeyi imzalayarak, ülkesinde olan insan haklarının ihlali durumunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kendisi hakkında dava açılmasını kabul etmiş olur.

Sözleşmeyi imzalamak, Türkiye açısından bir prestij olmuş, demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerine saygılı olduğu ve korumaya yönelik çalışmalar yaptığını göstermektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.