İslamabad Hakkında Bilgi

Pakistan’ın başkenti (205.000 nüf.; 1992).

Himalayalar bölgesi ile İndus ovası arasında bir yol kavşağı üstündeki Ravalpindi’ye 15 km uzaklıkta kurul­muş olan İslamabad, gelişmesinin te­melleri 1960 yıllarında atılmış bir kenttir. Eyüp Han, kenti Müslüman­lığın simgesi olarak yaratmak ama­cıyla, ilgililerin en uygun yer olarak belirledikleri bir bölgede (Potvar yüksekovası) yaptırdı. Kuruluş çalış­maları sırasında bölgede oturan yak­laşık 6000 köylü yöreden uzaklaştırı­larak, yerlerine kentin yapım işlerin­de görevlendirilecek işçiler yerleşti­rildi. Binlerce kadın ve erkek işçi ilkel koşullarda çalıştıkları halde, kent çok kısa sürede kuruldu.

İslamabad'dan bir görünüş

İslamabad’dan bir görünüş

Doğal görünümü çok güzel olan ve te­pelerle çevrili geniş ovalar üstünde yer alan İslamabad, Ravalpindi’ye oranla yaşam düzeyi yüksek bir kent­tir. 1961’de başlayan gelişme çabala­rı sonucunda, 1965’te bir üniversite kuruldu, 1967’de de Karaçi’nin yeri­ne başkent olarak kabul edildi. Günü­müzde hükümet, yönetim, diplomasi etkinliklerinin giderek yoğunlaştığı bir kenttir. Birbirinden farklı iki kesim­den oluşur; birinci kesim konutlara ayrılmıştır; burada birbirinin aynı olan ve hiçbir özelliği bulunmayan ev­ler, tekdüze biçimde dizilmişlerdir; ikinci kesimdeyse daha çok kamu hiz­metleriyle ilgili etkinlikler ağır basar; yönetim merkezleri ve temsilcilikler hep bu kesimde toplanmıştır. Kendine özgü üslupla yerel özellikle­ri birbirine kaynaştırmayı çok iyi ba­şarmış olan D. Stone’un gerçekleştir­diği yapıların yanı sıra, Gio Ponti’nin aşırı derecede Batı’ya özgü çizgileriy­le yapmış olduğu genel sekreterlik bi­nası gibi çeşitli ilgi çekici yapılar bu kentte bir araya gelmiştir.

Başkenti olduğu ülkeden böylesine farklılık gösteren, neredeyse ıssız gö­rünümlü, son derece temiz, üstelik ge­niş çarşıların kargaşasından uzak olan İslamabad’ın kendine özgü nite­likleri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.