İguana ve Varanlar Hakkında Bilgi

İguanagiller (İguanidae) ailesinden kertenkele.

Galapagos kara iguanası (Conolophus subcristatus)

Galapagos kara iguanası (Conolophus subcristatus)

İguana, çeşitli boylarda (10 sm’den 2 m’ye kadar) olabilen, bedeni genel­likle canlı renklerde pullarla kaplı bu­lunan ve daha çok Amerika kıtasında yaşayan bir kertenkeledir. Sırtında, orak biçiminde loplar taşıyan bir te­pelik ya da yele vardır; kuyruğu kimi kez tutunmaya yarar, bazı türleri ağaçlarda yaşar.

İguanalar, Amerika’nın özellikle tro­pikal bölgelerinde yaygındır. Ayrıca Madagaskar’da yaşayanları da var­dır.

Güney Amerika iguanası, sırtı yeşil-mavi yanları sarı renkli bir sürüngendir, boyu 1,60 m’dir, daha çok ağaçlara tırmanır. Meksika iguanasının (Basiliscus basiliscus) özellikle gelişmiş bir yelesi var­dır.

Galapagos adalarında da iki iguana türü yaşar. Deniz iguanası (Amblyrhynchus cristatus) en çok biline­nidir. Yüzlercesi İkinci Zaman’a özgü bir görüntü oluşturacak biçimde top­luluklar halinde kayaların üstünde ya­şar. Deniz iguanasının boyu 1,20 m’ye varır: Sırtında uzun bir yele bulunur. Erkeğin derisi çiftleşme zamanı, yeşil ve kırmızı lekelerle süslenir. Gerçek anlamda tek deniz kertenkelesi olan bu tür, deniz yosunlarıyla beslenir ve adadan adaya dolaşır. Galapagos’ta yaşayan ikinci tür, toprak renginde olan yumurtalarının ve etinin yenmesi nedeniyle nesli ortadan kalkma teh­likesiyle karşı karşıya bulunan Gala­pagos kara iguanasıdır (Conolophus subcristatus). Bu tür, kıyılara hiç yak­laşmaz; otçuldur, kaktüslerin filiz ve meyveleriyle beslenir. Deniz iguana­sından daha saldırgındır, ısırması teh­likelidir.

Varanlar

İguanaların büyüklüğünde, hatta da­ha da iri olabilen kertenkelelerden oluşan bir başka sürüngen ailesi de varangiller (Varanidae) ya da varanlardır. Bunlar, Asya, Afrika ve Avus­tralya’nın tropikal bölgelerinde yaşar­lar. Varanın, yılanınkini anımsatan uzamış bir başı, uzun ve esnek bir boynu, ağır ve hantal bir gövdesi, ça­tallı bir dili vardır. Bacakları iyi ge­lişmiş ve güçlü pençelerle donanmış­tır. Kuyruk bir savunma aracı oluş­turur ve gerektiğinde yüzmeyi kolay­laştırabilir. Afrika’da boyu 2 m’ye ulaşan Nil varanı (Varanus niloticus) ve Sahra yaşamına uyarlanmış çok yırtıcı olan, kemiricilerle beslenen çöl varanı ya da boz varan (Varanus griseus) yaşar. Güneydoğu Asya’da 3 m boyunda büyük bir tür olan şeritli su varanı (Varanus saltator) vardır. Endonezya’nın birkaç adasına özgü olan Komodo ejderi (Varanus komodoensis) ondan daha da büyüktür. Öte yandan Avustralya’nın cüce va­ranının boyu ancak 15 cm kadar­dır.

Dördüncü Zaman’da aynı kıtada 8 m boyunda dev bir varan türü (Varanus priscus) yaşamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.