İngiltere kralı George V’in Hayatı

İngiltere kralı (Londra, 1865- Sandringham, 1936). Clarence dükü olan ağabeyinin ölümü üstüne 1892’de Galler prensi olan George V, babası Edward VII’den sonra 7 Mayıs 1910’da İngiltere tahtına geçti.

George V’in (solda), Kent dükü ve George VI'yla çektirmiş olduğu bir aile fotoğrafı.

George V’in (solda), Kent dükü ve George VI’yla çektirmiş olduğu bir aile fotoğrafı.

Hükümdar olduğu tarihte İngiltere çok güç günler geçiriyordu. Avam kamarasıyla Lordlar kamarası arasındaki anlaşmazlık anayasal bir bunalıma dönüşmüş, iktisadi gerileme toplumsal gerilemenin artmasına yol açmış, İrlanda’daki ulusalcılık ve cumhuriyetçilik yanlısı Sinn Fein (Yalnız Biz) hareketine katılanların eylemleri, İngiliz birliğini sarsmaya başlamıştı. George V, bütün bu karışıklıklara müdahale etti, ama her zaman için İngilizlere özgü siyasal uygulamalara saygı göstererek, hakemlik görevinden ileriye gitmedi; bu tür davranışlarıyla da uzlaştırıcı bir ortam yaratarak, sözgelimi 1912 yılında maden işçilerinin “asgari ücret” sorunu gibi sorunları çözümledi.

Buna karşılık, İrlanda’da olaylar giderek ciddileşti ve İrlanda 1912’de Ulster dışında Home Rule (özerklik)
rejimine kavuştu; ama bu çözüm, ne Sinn Fein yanlısı olanları, ne de Ulster’ deki birlik yanlısı Protestanları hoşnut kıldı. Ulster’li protestan- lar George V’in kişisel müdahelesinin de etkisiz kaldığı bir başkaldırı düzenlediler. Öte yandan, Sinn Fein yanlıları da Almanlardan gördükleri destekle gerçek bir iç savaşı körükle- yici biçimde 1916 yılında ayaklandılar. Ülke bu arada patlak veren Birinci Dünya savaşından da büyük ölçüde etkilenmişti.

George V’in sömürgeler konusundaki tutumu da İngiliz emperyalizmi doğrultusunda oldu. Hindistan’a, Avustralya’ya ve Güney Afrika’ya yolculuklar yapan Galler prensi Kalküta yerine başkent olan Delhi’de Hindistan imparatoru tacım giydi ve imparatorluk sınırlan içindeki halkına ulusal bir hükümdar gibi görünmeye çalıştı.

George V’in dış siyasetle ilgili görüşleri hükümetinkilerden pek farklı değildi; Fransa ve Almanya’yla aynı
anda anlaşma yapma konusunda hükümetle aynı .düşünceyi paylaşıyordu; öte yandan İttifak ve İtilaf devletlerinden oluşan iki güç arasında aracılık siyaseti gütmekten yanaydı.

George V, hükümdarlığı sırasında çıkan savaş gereği, askeri kişiliğini ortaya koydu; İngiliz donanmasının önemli rolü George V’in Kişisel katkısı sonucunda oluştu.

1917 yılında Saksonya-Coburg sülalesine Windsor adım verme kararı İngiliz halkı arasında hoşnutsuzluk yarattı. Oysa yaşamının sadeliğinden, kurumlara saygısından, demokratik ve meşruti bir kral olmayı bilmesinden (1918’de kadınların oy verme sorununa bir çözüm getirilmiş, 1922’de, İrlanda özgür bir devlet olarak tanınmıştı) dolayı halk tarafından ilgiyle izleniyordu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.