John Galsworthy Kimdir? Başlıca Eserleri Nelerdir?

John Galsworthy Kimdir? Başlıca Eserleri Nelerdir? İngiliz romancısı ve oyun yazarı (Coombe, Surrey, 1867-Londra 1933). Yüksek bir burjuva ailesinin çocuğu plan ve Oxford’da öğrenim gören John Galsworthy, kısa bir süre yaptığı avukatlık mesleğinden ayrılarak büyük gezilere çıktı. John Sinjohn takma adıyla birkaç serüven romanı yayımladıktan sonra 1904’te The İsland Pharisees (Adanın Ferisîleri) adlı romanını çıkardı. Bu yapıtında yüksek İngiliz burjuvazisini eleştirel açıdan ele alırken zengin tabakaların ikiyüzlülüğünü, bencilliğini ortaya koydu. Aynı yaklaşımını daha sonra, ırmak roman olan The Forsyte Saga’da (Forsyte Ailesinin Destanı, 1906-1920) da sürdürdü. Bu çalışmalarının yanı sıra, savlı tiyatro oyunları ve küçük romanlar da yayımlayan Gals- vvorthy 1932’de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.

John Galsworthy

FORSYTE AİLESİ

Galsworthy, hayalgücüne dayalı Forsyte ailesiyle ilgili iki üçleme yazdı (The Forsyte Saga [Forsyte Ailesinin Destanı], 1906-1921; A Modern Comedy [Modern Bir Komedi], 1924-1928), ayrıca aynı konuyu iki denemede işledi: The İndian Summer of a Forsyte (Bir Forsyte’ın Pastırma Yazı, 1918); Avvakening (Uyanış, 1920). Yazar bu yapıtlarında, zenginlikleri Victoria çağının ilk dönemlerine kadar uzanan Forsyte ailesinin toplumsal durumunu, yaptığı işleri, zihinsel alışkanlıklarını özenle betimlemeye çalıştı: Forsyte’ lara atalarından büyük bir servetin yanı sıra katılık ve açgözlü bir bencillik de kalmıştır. Bununla birlikte, Forsyte ailesinin enerjisi kuşaktan kuşağa tükenir. Ailenin temel kişisi olan Soames, güzel şeylere meraklı yüksek burjuvazinin doymak bilmeyen açgözlülüğünü canlandırır ama, karısının güzelliğinin ve seçkinliğinin tadını çıkarmaktan uzak bir kişi olduğunu da açıkça ortaya koyar.

Forsyte Ailesinin Destanı adlı yapıtın önemi, çağın romanlara özgü psikolojisinden kaynaklanan karakter incelemelerinin ötesinde, bu ailenin Victoria çağı toplumuyla olan bağıntısının (iktisadi bağıntı) anlatılmasına dayanır.Galsworthy bu bağıntıyı yansız, keskin bir üslupla işlerken, ne kendi öğretici eğilimlerini,ne de reddettiği toplumsal sınıfa bağlı olduğunu unutturmaya çalışır.

John Galsworthy Başlıca Eserleri

Roman üçlemeleri: 1. The Forsyte Saga (Forsyte Ailesinin Destanı): The Man of Property (Mal Sahibi, 1906); İn Chancery (Mahkemede, 1920); To Let (Kiralık Ev, 1921); 2. A Modern Comedy (Modern Bir Komedi): The VVhite Monkey (Beyaz Maymun, 1924); The Silver Spoon (Gümüş Kaşık, 1926); Swan Song (Kuğunun Türküsü, 1928).

Roman: The İsland Pharisees (Adanın Ferisileri, 1904); Siyah Çiçek (The öark Flovver, 1913); The Freelands (Özgür Ülkeler, 1915); vb.
Oyun: The Silver Box (Gümüş Kutu, 1905) ; Adalet (justice, 1910); Loyal- ties (Bağlılıklar, 1922); vb.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.