Atatürk ve bilim

Ülkemiz biliminin mimarı Atatürk’ün söylediği sözleri, resimleri, katkıları ve Atatürk hakkında her şey.

Cumhuriyet Sonrası Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyet Sonrası Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yenilikler Nelerdir? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. düşüncesinde olan Atatürk, eğitimi modern, akılcı, bilimsel ve laik bir sisteme dönüştürmeyi amaçlamıştı. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında medreselerin yanında modern anlayışla eğitim yapan okullarda açılmıştı. Fakat hepsinde verilen eğitim, birbirinden farklıydı. Bu durum milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının önünde önemli bir engeldi. […]

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem Nedir?

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem Nedir? Atatürk, Milli Mücadeleyi kazanan Türkiye’nin Yeniden şekillenmesinde, milli kültürü gösteren sanat anlayışının oluşması için çok çalışmıştır. Önemli adımlarda atılmıştır. Cumhuriyetten önce her konuda olduğu gibi sanatta da batıya göre Türkiye çok gerilerde kalmıştı. Atatürk Sanata verdiği önemi şu sözleri ile dile getirmektedir: “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. […]

Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler Maddeler halinde

Atatürk ile gelen hürriyetler

Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler Maddeler halinde, Atatürk devrim ve inkılapları ile bu haklar belirlenmiştir. Bu haklar çok ileri seviyede olup bu hak ve hirriyetler ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Türkiye’ye demokrasinin temellerinin yerleşmesini sağlamıştır bütün bu haklar. Hukuk alanında yapılan inkılaplar (hak ve hürriyetler): Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu çıkarılmış, […]

Ülkemizde demokrasinin temelleri uygulanıyor mu?

ilk millet meclisi 1920

Ülkemizde demokrasinin temelleri uygulanıyor mu? Bu yazıda Ülkemizde demokrasinin temellerinin uygulanıp uygulanmadığına bakacağız. ilk önce ülkemize demokrasinin ne zaman yerleştiğine bakalım daha sonra demokrasinin temel ilkelerini açıklar ve ülkemizdeki durumunu inceleyeceğiz. Ülkemizde demokrasinin yerleşmesi, 23 nisan 1920 de halkımız devlet yönetiminde söz sahibi yönetenleri belirleme hakkını elde etmiştir. İlk Meclis başkanımız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal […]

Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşması için neler Yapmıştır?

Atatürk Ülkemizin Çağdaş Medeniyet Seviyesine Ulaşması için neler Yapmıştır? Atatürk’ün Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir. sözüyle ne demek istemiştir. Bir kompozisyon yazınız. Atatürk milli mücadeleyi kazandıktan sonra Türk Milleti için milli mücadelenin bitmediğini, ülkemizin geliştirilmesi için eğitim ve bilim alanında çalışmalar yapmak gerektiğini her fırsatta söylemiştir. 24 Ağustos 1924 yılında Ankara’da toplanan 1. öğretmenler kurultayı’nda […]

Sayfa 2 of 212