Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler Maddeler halinde

Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler Maddeler halinde, Atatürk devrim ve inkılapları ile bu haklar belirlenmiştir. Bu haklar çok ileri seviyede olup bu hak ve hirriyetler ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Türkiye’ye demokrasinin temellerinin yerleşmesini sağlamıştır bütün bu haklar.

Atatürk ile gelen hürriyetler

Hukuk alanında yapılan inkılaplar (hak ve hürriyetler):

Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu çıkarılmış, çağdaş hukuk sistemi kurulmuştur.

Türk Medeni Kanunu çıkarılmıştır. Toplum düzeni evlilik, miras, kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (hak ve hürriyetler):

Saltanatın Kaldırılmış, padişahlık ve monarşi rejimi sona ermiştir.

Cumhuriyet’in ilan edilmiş, halkın kendi idarecilerini seçeceği rejime geçilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılmış, laiklik yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi (hak ve hürriyetler) :

Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun çıkarılmış, halkın daha modern gir görünüme kavuşması amaçlanmıştır.

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun çıkarılmıştır.

Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunlar kabul edilmiştir. Takvim düzeninde uluslararası kabul gören yanlış anlaşılmalara sebep vermeyecek bir düzene geçilmiştir.

Ölçüler Kanunu çıkarılmış, ölçü aletlerinde bütün ülkelerce kabul gören sisteme geçilmiştir.

Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun çıkarılmıştır.

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ile birlikte toplum giyim kuşamı çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.

Soyadı Kanunu ile karışıkların önüne geçilmiş. kütüklere düzen getirilmiştir.

Kemal Öz Adlı Cumhur reisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun ile birlikte özel bir soyadı verilmiştir.

Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması, Türk kadını bir çok hakka çağdaş ülke kadınlarından daha önce kavuşmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.