Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Aberdeen And Temair birinci markisi John Campbell Gordon Kimdir?

Aberdeen And Temair birinci markisi John Campbell Gordon Kimdir? İngiliz siyaset adamı (Edinburgh 1847-Cromar, lskoçya 1934). Lordlar kamarasında önce muhafazakârlar ile, sonra liberaller ile işbirliği yaptı. 1886’da Gladstone tarafından İrlanda’ya lordlieutenant tayin edildi, halk tarafından çok tutuldu. 1893’ten 1898’e kadar Kanada genel valiliğinde bulundu.

Henry Austin Bruce Aberdare Kimdir?

Henry Austin Bruce Aberdare Kimdir? Birinci baron, Britanya siyaset adamı (Duffryn, Glamorganshire 1815-Loıidra 1895). Duffryn ve Aberdare (Güney Galler)’de ailesinden kalma topraklarda kömür bulunması kendisine büyük bir servet sağladı. 1873-1874’de liberal hükümetin düşmesinden sonra ekonomik ve sosyal meselelerle ilgilendi, Batı Afrika şirketleriyle sıkı bir işbirliği yaptı. 1882’de, sonradan Royal Niger Company adını alan National African Company’nin […]

Sir Ralph Abercromby Kimdir?

Sir Ralph Abercromby Kimdir? İngiliz generali (Tullibody. Clackmannanshire 1734-Abukir 1801), Hollanda’da Fransızlara karşı savaştı ve 1797-1798’de İrlanda kuvvetlerine kumanda etti. Fakat, özellikle Fransız ve İspanyol sömürgelerinden çoğunu fethettiği Antiller’de (1796-1797) ve başarılı Abukir çıkartmasıyla Mısır’da şöhrete ulaştı (1801). Bu kesin zaferinden sonra öldürüldü.

Lascelles Abercrombie Kimdir?

Lascelles Abercrombie Kimdir? İngiliz şairi ve tenkitçisi (Ashton upon Mersey 1881-Londra 1938). İlk şiir derlemeleri lnterludes and Poems, 1908; Emblems of Love (Aşkın Belirtileri) [1912], imajlardaki gerçekçilik ile metafizik düşünceyi kaynaştıran neoromantik bir ilhamı dile getirir. Aynı ilham, serbest kafiyeli Deborah dramında görülür (1912). Altı perdelik bir dram olan The Sales of Saint Thomas (Saint […]

John Abercrombie Kimdir?

John Abercrombie Kimdir? İngiliz hekimi ve psikiyatrı (Aberdeen 1780 Edinburgh 1844). Fizyolojik ve patolojik psikoloji’nin öncüsü, önemli eserleri: Pathological and Practica Researches on the Diseases of the Brain and Spinal Cord (Beyin ve Omurilik Hastalıkları Üzerinde Patolojik ve Pratik Araştırmalar) [1818]; İnquiries Concerning the İntellectual Powers of Man and the İnvestigatfon of Truth (İnsanın Zihin […]

Menteşezade Abdürrahim Efendi Kimdir?

Menteşezade Abdürrahim Efendi Kimdir? Osmanlı şeyhülislamı (Bursa, ?-Edirne 1716). Bursa’da mahkeme başkatibi Mehmed Efendinin oğlu, öğrenimine memleketinde başladı, İstanbul’da devam etti, önce müderrislik yaptı, sonra kadılık yolunu seçti. 1705’te İstanbul kadısı oldu, fakat bir süre sonra azledildi. Rumeli kazaskerliğine üç defa tayin edildi. Sonuncu tayininden on gün sonra da şeyhülislam oldu. Bir buçuk yıl kadar […]

Şeyhülislam Abdürrahim Efendi Kimdir?

Şeyhülislam Abdürrahim Efendi Kimdir? Sultan İbrahim’in katline fetva veren şeyhülislam (Adana, ? Belgrad 1656). 1647’de şeyhülislam oldu. Sadrazam Hazerpare Ahmed Paşanın ve Rumeli kazaskeri Muslihiddin Efendinin katlinde, Sultan İbrahim’in tahtından indirilmesinde önemli rol oynadı (1648). 18 Ağustos 1648’de Padişahın katline fetva verdiği gibi, sadrazam Sofu Mehmed Paşa ile birlikte cellatlara yardım da etti. Mehmed IV’ün […]

Abdürrahim Bin Muhammed Kimdir?

Abdürrahim Bin Muhammed Kimdir? Gazneli hanedanından Sultan Muhammed’in oğlu (XI. yy.). Sultan Mesud, Dandanakan savaşından sonra Hindistan’a çekilirken, kardeşi Muhammed ve oğulları tarafından esir edilmiş ve türlü hakarete uğramıştı. Yeğeni Abdürrahim, yapılanlara karşı durdu ve amcasına gereken hürmeti gösterdi. Bu hareket daha sonra onu, babasının intikamını alan amcasının oğlu Mevdud’un elinden kurtardı ve kardeşleri öldürüldüğü halde […]

Sayfa 30 of 57« İlk...1020...2829303132...4050...Son »