Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

İngiliz felsefecisi Locke Kimdir? ve Siyaset Felsefesi

İngiliz felsefecisi (Wrington, Sommersetshire, 1632-Oates, Essex, 1704). Duyumcu ve deneyimci okulun kuru­cusu olan john Locke, Oxford Üniversitesi’nde okudu, 1666’dan başlayarak Shafteşbury kontu lord Ashley’ in yanında bulundu ve kont Hollanda’ ya sürgüne gidince, o da bu ülkeye ge­lerek 1689’a kadar sekiz yıl orada ya­şadı. William IH’ün tahta çıkmasıyla,Locke da İngiltere’ye döndü ve çeşitli kamu görevlerinde […]

İngiliz devlet adamı Lloyd George Kimdir?

İngiliz devlet adamı (Manchester, 1863-Llanystumdwy, Caernarvonshire, 1945). Orta halli bir Gal ailesinden gelen Da­vid Lloyd George, hukuk öğrenimi gö­rüp avukat olduktan sonra 1890’da li­beral milletvekili seçildi. Reformdan yana ve radikalizmin ateşli bir yanda­şı olarak tanınmasına karşın Chamberlain’in Güney Afrika’daki girişim­lerini desteklemedi. 1905’te Campbell- Bannerman kabinesine Ticaret büro­su başkanı olarak girdi ve 1908’de Maliye bakanlığına getirildi. […]

Türk ressamı Ercüment Kalmık Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1909-İstanbul, 1971). Nişantaşı Sultanisi ve Ankara Lise­sindeki öğreniminden sonra British School’a devam eden Ercüment Kal- mık, 1928’de Güzel Sanatlar Akade- misi’ne girerek İbrahim Çallı atölye­sinde sanat öğrenimine başladı. 1939’da Paris’e giderek Andre Lhote atölyesinde resim çalışmaları yaptı, aynı zamanda Sorbonne’da sanat ta­rihi derslerini izledi. İkinci Dünya sa­vaşının başlamasıyla yurda dönen sa­natçı 1942’de […]

Bir Misyoner-Hekim Livingstone’nin Hayatı

İngiliz kâşifi (Blantyre, İskoçya, 1813-Chitambo, Zambiya, 1873). Bir Misyoner-Hekim On yaşından itibaren bir pamuk ipli­ği fabrikasında çalışmaya başlayan David Livingstone çocukluğunda hiç­bir okula düzenli olarak devam ede­medi, ama okumayı çok sevdiği, zeki ve özenli olduğu için erişkin yaşa ge­lince eğitim yapmaya karar verdi. Bü­yük bir inanç adamı olarak daha on dokuz yaşındayken Afrika halklarına İsa’nın […]

Fransız hekimi, felsefecisi ve sözlükçüsü Littre Kimdir?

Fransız hekimi, felsefecisi ve sözlükçüsü (Paris, 1801-Paris, 1881). Bir küçük-burjuva aileden gelen Emi­le Littre, henüz çok genç yaşlarday­ken araştırmaya, incelemeye olan tut­kusuyla dikkati çekti. Önce tıbba yö­neldi ama başarılı bir öğrenimden sonra doktorasını hazırlamaktan vaz­geçti. Babasının ölümü üstüne ailesi­nin bakımını bütünüyle üstlenmek zo­runda kalınca kendine özel bir mua­yenehane açamadı; buna karşılık ba­zı hastanelerde çalıştı. Yaşamı […]

Macar bestecisi Liszt Kimdir?

Macar bestecisi (Doborjan, Sopron yakınları, 1811-Bayreuth, 1886). Esterhazy prenslerinin bir müzikçisinin oğlu olan Franz Liszt, topluluk önünde piyano çalmaya dokuz yaşın­da başladı ve ailesi Viyana’da oldu­ğu için 1820’de Czerny’yle piyano, Salieri’yle de müzik yazımı çalıştı. 1823’te konservatuvar öğrenimi gör­mek amacıyla Paris’e gitti, ama Paris Konservatuvarı’nm yöneticisi,Liszt’in milliyetini bahane ederek başvurusu­nu geri çevirdi. Bunun üstüne Liszt, […]

Lippilerin Hayatı

İtalyan ressamları: Fra Filippo (Flo­ransa, 1406-Spoleto, 1469) ve oğlu Fi- lippino (Prato, 1457’ye doğru- Floransa, 1504). Fra Filippo Lippi Masaccio, Paolo Uccello ve Piero della Francesca’nın çağdaşı olan Filippo Lippi, sekiz yaşında Floransa’daki Karmelitler Manastırı’na girdi ve 1421’de andiçerek rahip oldu; bu mes­leği seçtikten on yıl sonra kendini res­sam olarak kanıtladı, aynı sıralarda Masolino (1383-1447) […]

Lincoln Hayatı ve Başkanlık Dönemi

A.B.D’li devlet adamı (Big South Fork, Kentucky, 1809-Washington, 1865). Gençlik yılları çeşitli güçlüklerle ge­çen ve hukuk öğrenimini sürdürebil­mek için, odunculuk, Mississippi ırma­ğında kayıkçılık, postacılık gibi birçok işte çalışan Abraham Lincoln daha sonra avukatlık mesleğini yürüteceği Springfield’e (Illinois) yerleşti. 1834’te Whig Partisi üyesi olarak Illinois Meclisi’ne milletvekili oldu, Meksika savaşının sona erdiği 1846’da da Washington Kongresi’ne […]

Sabahattin Kalender Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk bestecisi (Kosova, 1919). 1930’da Ankara Devlet Konservatuvarı’na girerek Haşan Ferit Alnar’ın öğrencisi olan Sabahattin Kalender, 1943’te Kompozisyon, Orkestra Şefli­ği ve Piyano Bölümlerini bitirip aynı okulda kontrapunto ve çalgıbilgisi dersleri verdi. Bu arada orkestra için bestelediği İntermezzo ve Konser Uvertürü, 1944’te Riyaset-i Cumhur Flarmonik orkestrası tarafından ses­lendirildi. Besteci, aynı yıllarda bir de piyano için Süit […]

Necdet Kalay’ın Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1932). İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitiren Necdet Kalay, 1954-1957 yıllan arasmda Güzel Sa­natlar Akademisi’nde konuk öğrenci olarak Şeref Akdik ve Haşan Vecih Bereketoğlu’nun yanında çalıştı. İlk çalışmalarıyla, karma sergilere katıl­dı, 1964’te ilk kişisel sergisini İstan­bul’da düzenledi. Daha sonra Anka­ra ve İstanbul’da sergiler açtı, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin yö­netim kurulunda […]

Sayfa 10 of 57« İlk...89101112...203040...Son »