Coğrafya

Kanada Coğrafi Özellikleri İklimi ve Nüfusu

Yüzölçümü :9 976 139 km2 Nüfusu :26 833 500 (1992) Nüfus yoğunluğu :Km2’ye 2,6 kişi Başkenti ;Ottawa (300 760 nüf.; banliyölerle 863 000 nüf.; 1992) Dili:İngilizce ve fransızca Dini :Katolik; Metodist; Anglikan; Presbiteryen; Lutherci; Baptist; Musevi Para birimi :Kanada doları   Kuzey Amerika’da ülke. Kuzeyde Kuzey Buz Denizi, doğuda Atlas Okyanusu, batıda Büyük Okya­nus, güneyde […]

Londra’nın Özellikleri ve Tarihi

İngiltere’nin başkenti (6 735 000 nüfus; 1992). Çok Büyük Bir Liman İngiltere’nin güneydoğusundaki tor­tul havzanın ortasında, Thames ır­mağı kıyısında uzanan Londra’nın gelişmesi, bu ırmakla bağlantılı ola­rak gerçekleşmiştir; bu yüzden ken­tin en önemli işlevini liman ve ticaret etkinliği oluşturur. Kentin yukarısın­da, Teddington alavere havuzuna ka­dar gelgit olayının etkilerinin duyul­masına karşın liman, köprüyü yük­sek tonajlı gemilerin ulaştıkları […]

Kahire Hakkında Bilgi

Mısır’ın başkenti (6 452 000 nüf.; banliyölerle birlikte 9 000 000 nüf.; 1992). Afrika’nın ve Arap dünyasının en önemli kenti olan Kahire (arapça adı Mısr el-Kahire’dir), delta ucundan 20 km yukarda, Nil’in sağ kıyısında yer alır; aşağı ve yukarı Mısır’ın kavşak noktasında Suriye’den Kuzey Afri­ka’ya giden karayolu üstünde, Nil’in Roda ve Cezire adalarıyla kolaylıkla aşılabildiği […]

Kafkas Dağlarının Coğrafi Yapısı Tarihi ve Yaşayan Halk Toplulukları

Karadeniz’den Hazar Denizi’ne uza­nan, Avrupa ile Anadolu arasında sı­nır oluşturan sıradağlar. 1 500 km uzunluğunda, en geniş yeri 180 km olan Kafkas dağlarının toplam yüzölçümü 440 000 km2’dir. Alp sistemi jeosenklinal kuşağına bağ­lı Kafkas dağlan ikiye ayrılır: Yirmi kadar granitli ve şistli sivri tepenin (Elbruz, 5 633 m; Kazbek, 5 047 m) yer aldığı Büyük […]

Liechtenstein Coğrafyası Tarihi Nüfusu ve Ekonomisi

Avrupa’da ülke. Orta Avrupa’da bir prenslik olan Li­echtenstein, İsviçre’nin Sankt-Gal- len ve Graubünden kantonlarıyla Avusturya’nın Vorarlberg bölgesi arasında uzanır. Liechtenstein Coğrafyası Liechtenstein toprakları (160 km2) ülkenin batı sınırını oluşturan Ren’in sağ yakasındaki alüvyonlu ova ile oldukça yüksek kireçtaşlı (20 m’den yüksek beş doruk) Rhaetia Alpleri üstünde yayılır. Sert ve yağış­lı iklim, vadileri ısıtan föhn (fön) […]

Libya Kaddafi Dönemi Arap Birliği ve Yeni Siyasal Yapı

KADDAFİ VE ARAP BİRLİĞİ Mu­ammer el Kaddafi son derece güçlü kişiliğiyle Devrim Komuta Konseyi içinde hemen sivrildi. Konsey’in baş­kanı, savunma ve içişleri bakanı ol­du. Ocak 1970’te başbakanlığa ve sa­vunma bakanlığına getirildi. Yeni rejim bankaları devletleştirip, askerî anlaşmaları bozdu ve üslerin boşaltılmasını sağladı. Kaddafi’nin amacı, zengin, ancak az nüfuslu Lib­ya’yı başka bir ülkeyle birleştirmek ve sonra […]

Libya Coğrafyası ve Tarihi

Kuzey Afrika’da ülke. Kuzeybatıda Tunus, batıda Cezayir, güneyde Nijer ve Çad, güneydoğuda Sudan ve doğuda Mısır ile sınırlı olan Libya’nın Akdeniz’e uzun bir kıyısı vardır ve ülke öbür Kuzey Afrika ül­keleri ile Yakındoğu arasında bir köp­rü durumundadır. Coğrafya Aşağı yukarı bütün nüfusun üst üste yığıldığı dar Akdeniz kıyı şeridi bir ya­na bırakılırsa, Libya, kuzeyde, taşlık […]

Leman Gölü Hakkında Bilgi

Avrupa’da göl. Fransa ile İsviçre arasında yer alan Leman gölü (Cenevre gölü de denir) 582 km2‘lik yüzölçümüyle Alpler’in en büyük gölüdür. 373 m yükseltide, kuzeyde Jüra ve Mittelland, güneyde Chablais Önalpleri arasında kalan göl, 70 km uzunlu­ğunda bir hilal biçimindedir ve Yvoire burnuyla iki kesime ayrılmıştır: Doğusunda 13 km’ye varan genişliğiy­le Büyük göl, batısındaysa Küçük […]

Kuzey Buz Denizi Hakkında Bilgi

Yerkürenin kuzey kutup bölgesinde yaklaşık 14 milyon km2’lik bir yüzeyi kaplayan ve büyük bir bölümü buzlar­la örtülü olan deniz. Bering boğazı ile Büyük Okyanus’a bağlanan ve geniş biçimde Atlas Ok­yanusu’na açılan Kuzey Buz Denizi bankizlerle örtülü olduğundan, topog­rafyası ancak XX. yy’da çıkarılabildi. Kuzey kutup havzası Lomonosov sır­tıyla ikiye bölünür; genişliği 60-200 km arasında değişir. Atlas […]

Kuzey Anadolu Dağları Hakkında Bilgi

Karadeniz bölgesinde kıyıya paralel olarak uzanan dağlar bütünü. Aralarında çukur alanların yer aldı­ğı Kuzey Anadolu dağlarının kıyı yakınında birden yükselen kesimine kı­yı dağları, daha geride yer alanlara da iç sıralar denir. Doğuda hem kıyı dağlan, hem de iç sıralar yüksek ol­duğu halde, orta bölümde genel bir al­çalma görülür. Batıda her iki kesim de yeniden yükseklik […]

Sayfa 5 of 9« İlk...34567...Son »