Coğrafya

Kuzey Buz Denizi Hakkında Bilgi

Yerkürenin kuzey kutup bölgesinde yaklaşık 14 milyon km2’lik bir yüzeyi kaplayan ve büyük bir bölümü buzlar­la örtülü olan deniz. Bering boğazı ile Büyük Okyanus’a bağlanan ve geniş biçimde Atlas Ok­yanusu’na açılan Kuzey Buz Denizi bankizlerle örtülü olduğundan, topog­rafyası ancak XX. yy’da çıkarılabildi. Kuzey kutup havzası Lomonosov sır­tıyla ikiye bölünür; genişliği 60-200 km arasında değişir. Atlas […]

Kuzey Anadolu Dağları Hakkında Bilgi

Karadeniz bölgesinde kıyıya paralel olarak uzanan dağlar bütünü. Aralarında çukur alanların yer aldı­ğı Kuzey Anadolu dağlarının kıyı yakınında birden yükselen kesimine kı­yı dağları, daha geride yer alanlara da iç sıralar denir. Doğuda hem kıyı dağlan, hem de iç sıralar yüksek ol­duğu halde, orta bölümde genel bir al­çalma görülür. Batıda her iki kesim de yeniden yükseklik […]

Kutup Nedir? İklim Özellikleri Kutup Araştırmaları

Yer’in kendi çevresinde dönme ekse­ninin uçlarından her biri. Kutup bölgeleri (Arktika ve Antarkti­ka), 66°30′ kuzey ve 66°27,5’ güney paralellerinde bulunan kutup çem­berleriyle sınırlanır. Kutup İklimleri Kutupların ekseninin tutulum düzle­mine eğimi (66°30’) yıl boyunca kutup bölgelerinin güneş ışığı alma konu­sundaki değişikliklerini belirler. Ku­tup çemberleri, gündüz ve gece süre­sinin 24 saati aştığı ve giderek uzayıp kutuplarda beş […]

Korsika Tarihi Nüfusu ve Ekonomisi

Sicilya, Sardinya ve Kıbrıs’tan sonra Akdeniz’in dördüncü büyük adası olan ve Fransa’nın yönetiminde bulu­nan Korsika,41 °20″ve 43°K enlemle­ri arasında yer alır. Uzunluğu kuzey­den güneye 183 km, batıdan doğuya 85 km’dir. Hiçbir noktası denizden 40 km’den fazla uzak değildir. Nice’ten 175 km, İtalya’nın Piombino yarıma­dasından 82 km, Sardinya’dan 12 km uzaklıktadır. Denizin ortasından yük­selen ve Cinto […]

Kore Coğrafi Yapısı

Doğu Asya’da yarımada. Kuzeyde Çin ve S.S.C.B’yle sınırlı olan bu dağlık yarımada, Sarı Deniz ve Ja­pon denizi arasında yer alır. 1945’ten bu yana yarımada üstünde karşıt bloklara bağlı iki devlet vardır: Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhu­riyeti) ve Güney Kore (Kore Cumhuri­yeti). Coğrafya Uzunluğu 800-900 km, genişliği 200 km dolaylarında olan Kore’nin büyük bölümü (toprakların […]

Kopenhag Hakkında Bilgi

Sjaelland adasının doğu kıyısında ve Amager adasının kuzey kenarında yer alan Kopenhag (danca Köbenhavn [tüccarların limanı]),Baltık denizinin ağzında, Almanya’yı İsveç’e bağlayan takımada üstünde gelişmiştir. Eski bir Viking kenti olan Kopenhag XII. yy da piskopos Axel tarafından kuruldu (ilk adı Axelhus da buradan gelir), kısa sürede bir ticaret kenti haline geldi ve burjuvalar 1254’te belediye özgürlük­leri […]

Japonya Coğrafi Özellikleri

Uzakdoğu’da ülke. Asya’nın doğu kıyıları karşısında yer alan Japonya, kuzeyde Ohotsk denizi, batıda Japon denizi, doğuda ve güney­doğuda Büyük Okyanus, güneybatıda Doğu Çin deniziyle çevrili bir adalar ülkesidir. Japonya toprakları 46. paralelle 31. paralel arasında bir yay biçiminde di­zilmiş irili ufaklı 3.400 adacık üstüne yayılmıştır. Ama ülke gerçek anlam­da, kuzeyden güneye doğru sıralanan başlıca dört […]

Jamaika Coğrafyası ve Tarihi

Büyük Antil adalarında ülke. Antil Denizi’nde, Küba’nın güneyin­de bulunan Jamaika, büyüklük açı­sından Büyük Antil adaları arasında üçüncü sırada yer alır. Jamaika Coğrafi Özellikleri Jamaika üç doğal bölgeye ayrılan dağlık bir adadır. Daha yüksek olan doğu bölgesinde, doruk noktası 2.256 m’yi bulan Mavi Dağlar (Blue Mountains) uzanır. İç bölge, yüksekliği 500 m’yi geçme­yen bir yayladan oluşur. […]

İzmir’in Yerleşim Yeri ve Özellikleri

İzmir kenti kara içine derin bir biçim­de sokulmuş olan İzmir körfezinin bitim yerinde kurulmuştur. Kentin kuruluşunda önemli yeri olan İzmir körfezi, Urla yarımadasına paralel olarak kuzey-güney doğrultusunu, sonra kara içine iyice sokularak doğu-batı doğrultusunu almıştır. Bu doğrultuda da iyice darlaşır; Karşıyaka-Konak Meydanı arasında genişlik 2  km’ dir. Körfezin bu dar yerinde He­kim adası ve Uzunada bulunur. […]

İzmir’in Akarsuları ve Gölleri

Akarsular ve Göller İzmir ili sınırları içinden Ege Bölgesi­nin üç önemli akarsuyu denize dökü­lür. Kuzeyde Bakırçay’ın yukarı çı­ğırları İzmir ilinin sınırları dışında­dır. Soma-Bergama arasındaki doğu-batı doğrultulu ovadan geçen Bakırçay, Karadağ kütlesi önünde güneye kıvrılarak Çandarlı körfezinin kuzey kenarında denize ulaşır. Bakırçay ağ­zının güneyinde, Çandarlı körfezine açılan daire biçimli Aliağa koyuna Güzelhisar çayı dökülür. Kaynak noktasını […]

Sayfa 5 of 9« İlk...34567...Son »