Coğrafya

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı nasıldır?

Yaşadığınız alanda hangi yer şekilleri bulunmaktadır? Yakın çevrenizdeki yer şekilleri sizce nasıl oluşmuş olabilir? Türkiye’de yer şekillerinin çeşitliğinin fazla olmasının nedenleri ile ilgili neler söylenebilir? Bu sorulara cevap arayacağız. Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel özellikleri ve Dağılışı Türkiye’nin oluşumunda farklı jeolojik zamanların etkileri görülmektedir. iç ve dış kuvvetlerin etkisi ile farklı özelliklere sahip yer şekilleri oluşmuştur. Türkiye’deki yer şekillerinin […]

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri

Yaşadığınız yerin diğer yerlerden ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu özellikler yaşadığınız yere nasıl bir değer katmıştır. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırt edici hangi özellikleri bulunmaktadır? Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri Yeryüzünde herhangi bir yerin, unsurun ya da meydana gelen bir olayın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu da konum analizi ile gerçekleştirilir. Mutlak ve göreceli konum olmak üzere iki […]

Ganj ve Brahmaputra Irmağı Hakkında Bilgi

Ganj ve Brahmaputra Irmağı Hakkında Bilgi, Asya’da iki ırmak. Himalaya’dan doğan bu iki kutsal ırmak geniş Bengal deltasında birleşmeden önce, Hindistan’ın kuzey eyaletlerini sular. Ganj Irmağı 2700 km uzunlukta olan Ganj ırmağı kollarıyla birlikte 1 milyon km2’den daha geniş bir ovayı sularıyla besler. Bu ova nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık yerlerinden biridir. Hindu inançlarına göre, […]

Martinik Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Martinik, Atlas Okyanusu’nda, Küçük Antiller’ de (Rüzgâr adaları) ada. Fransa’ya bağlı bir denizaşırı yönetim bölgesi olan Martinik, Guadeloupe’tan 130 km kadar uzakta, Dominik ve Saint-Lucia (İngiltere’ve bağlı) adaları arasına yer alır. Coğrafya Uzunluğu en fazla 65 km’yi, genişliği de 24 km’yi bulan Martinik’te hemen hemen tümü de kıyıya yakm bulunan ve en önemlisi Lamentin ovası olan […]

Marmara Denizi Hakkında Bilgi

Marmara Denizi, Tamamı Türkiye toprakları içinde ka­lan iç deniz. Kara içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan Marmara denizi kıtalararası büyük bir deniz olan Akdeniz’in kolu­dur. Yüzölçümü 11 352 km2‘dir. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan iki önemli denizyolu ile öbür denizlere bağlanır. Kuzeyde îstanbul boğazı ile Karadeniz’le bağlantı sağ­lar, güneybatısında Çanakkale boğa­zıyla Ege denizi ve Akdeniz’e açılır. […]

Marmara Bölgesi Ekonomisi ve Geçim kaynakları

Yüzey şekilleri ve iklimi yer yer bü­yük ölçüde değişen Marmara bölge­sinde tarımda da büyük bir çeşitlilik gözlenir. Ekili alanlar arasında tahıl tarlaları başta gelir. Bölgenin hemen her yanında (ama en çok Tekirdağ ve Bilecik illerinde) ekilen ve alman ürün bakımından ön sırada yer alan buğday üretimi, Türkiye buğday üre­timinin % 15’ini aşar. Arpa çoğu yer­de […]

Marmara Bölgesi Şehirleri ve Özellikleri

Bölgedeki yerleşmelerden 74’ünün nüfusu 10 000’in üstündedir. Bu 74 yerleşmeden 7’sinin nüfusu 100 000’i geçer (İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Balıkesir, Gebze, Edirne); 13 yerleşme yerinin nüfusu 50 000- 100 000 arasındadır (Sultanbeyli, Te­kirdağ, Bandırma, Çorlu, İnegöl, Esenyurt, Yalova, Yarımca, Gölcük, Çanakkale, Danca, Lüleburgaz, Gemlik). Bunları izleyen 12 yerleşme yerinin nüfusu 25 000-50 000 arasın­dadır (Kırklareli, […]

Marmara Bölgesi İlleri ve Nüfusu

Nüfus Marmara bölgesi şu illerin tamamını sınırları içine alır: Edirne; Kırklareli; Tekirdağ; İstanbul; Kocaeli. Çanak­kale ilinin Edremit körfezi kıyısında küçük bir kesimi Ege bölgesine girer. Sakarya ilinin de doğu ve güneydo­ğusunda küçük bir kesimi Karadeniz bölgesinde yer alır. Bazı illerin de ba­zı ilçeleri komşu bölgelerdedir. Bile­cik ilinin Söğüt, İnhisar, Yenipazar ve Gölpazarı ilçeleri Karadeniz böl­gesine, […]

Marmara Bölgesi Irmak ve Gölleri

Marmara bölgesi sularını 3 büyük ır­makla denizlere yollar: Sakarya; Su­surluk; Meriç. Doğuda oldukça geniş bir alan sularını Sakarya ırmağı yo­luyla Karadeniz’e boşaltır. Karasu, Göksu, Çark suyu, Mudurnu çayı, Sa­karya’ya karışırlar ve bu yolla Kara­deniz’e ulaşırlar. Marmara denizine dökülen Susurluk ırmağına yukarı çığırlarında Simav çayı denir. Denize dökülmeden önce sağdan Kirmastı (Mustafakemalpaşa) suyunu, soldan Kocaçay’ı alır; […]

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Marmara bölgesinde bitki örtüsü üs­tünde iklim koşulları etkisini göste­rir. Akdeniz ikliminin görüldüğü Trakya’nın Ege denizi kıyıları ve Marmara denizi kıyılarında Akdeniz bölgesinin tanıtıcı bitki örtüsü görü­lür: Yapraklarını yaz kış dökmeyen makiler; kızılçam ormanları; vb. Böl­genin Karadeniz kıyılarında’, tanıtıcı öğesi kayın olan bir orman örtüsü karşımıza çıkar. Az yağış alan çukur alanlardaysa bozkır görünümleri vardır. Marmara […]

Sayfa 3 of 912345...Son »