Coğrafya

Marmara Bölgesi Irmak ve Gölleri

Marmara bölgesi sularını 3 büyük ır­makla denizlere yollar: Sakarya; Su­surluk; Meriç. Doğuda oldukça geniş bir alan sularını Sakarya ırmağı yo­luyla Karadeniz’e boşaltır. Karasu, Göksu, Çark suyu, Mudurnu çayı, Sa­karya’ya karışırlar ve bu yolla Kara­deniz’e ulaşırlar. Marmara denizine dökülen Susurluk ırmağına yukarı çığırlarında Simav çayı denir. Denize dökülmeden önce sağdan Kirmastı (Mustafakemalpaşa) suyunu, soldan Kocaçay’ı alır; […]

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Marmara bölgesinde bitki örtüsü üs­tünde iklim koşulları etkisini göste­rir. Akdeniz ikliminin görüldüğü Trakya’nın Ege denizi kıyıları ve Marmara denizi kıyılarında Akdeniz bölgesinin tanıtıcı bitki örtüsü görü­lür: Yapraklarını yaz kış dökmeyen makiler; kızılçam ormanları; vb. Böl­genin Karadeniz kıyılarında’, tanıtıcı öğesi kayın olan bir orman örtüsü karşımıza çıkar. Az yağış alan çukur alanlardaysa bozkır görünümleri vardır. Marmara […]

Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri ve İklim Özellikleri

Marmara bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden Marmara denizine komşu olanı. 67 300 km2’lik bir alana yayılan ve Türkiye’nin toplam yüzölçümünün % 8,5’ini kaplayan Marmara bölgesi batıda Bulgaristan ve Yunanistan ile Avrupa topraklarına komşudur. Bul­garistan ile olan sınırı Rezve deresi ağzından başlayıp Kapıkule yakınla­rında sona erer (bu sınır 1913 Balkan savaşından sonra çizilmiş, 1923 Lo­zan Barış […]

Kıbrıs Coğrafi Özellikleri

Kıbrıs Doğu Akdeniz’de ada. Coğrafya Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya ada­sından sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs (9 251 km2), yüzey şekil­leri bakımından kuzeyden güneye doğru üç temel bölgeye ayrılır. Ku­zeyde denize paralel olarak dağlık bir alan yer alır. Bu dağlara Girae ya da Beşparmak dağları denir. 160 km uzunluğunda olan bu dağlık alan en fazla […]

Portekizli Denizci Macellan ve Dünyanın Yuvarlaklığı

Portekizli denizci Macellan (Sabrosa, Portekiz, 1480-Cebu. Filipinler. 1521). Portekiz donanmasına yazüan Fernao de Macellan uzun yolculuklar gerçek­leştirme ve zengin olma tutkusuyla 1505’te Albuquerque’in emrinde Hin­distan’a doğru denize açıldı. Derin bir düş kırıklığı içinde 1514’te Portekiz’e geri döndüğünde, kendini Casa da İn- dia’da (Lizbon) özenle korunan hari­taları ve gezi notlarını incelemeye adadı. Bir süre sonra da Kristof […]

Lozan Hakkında Bilgi

Lozan İsviçre’de kent. Leman gölünün (Cenevre gölü) ku­zey kıyısında yer alan Lozan, Vaud (Waadt) kantonunun merkezi ve İs­viçre’nin beşinci büyük kentidir (125 610 nüf.; banliyöleriyle birlikte 257 640 nüf.; 1992). Kent, Leman gölünü çevreleyen yay­lanın kenarından geçen Louve ve Flon ırmakları tarafından parçalara ayrı­lan üç tepe (Çite, Bourg, Saint- Laurent) üstünde kurulmuştur. Çite, kentin ilk […]

Karadeniz Bölgesi Doğal Güzellikleri Turizm Olanakları ve Ulaşımı

Karadeniz Bölgesi Ulaşımı Karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri, içeriye doğru olan karayolu bağlantı­sında güçlükler çıkarır ve ancak belli yerlerde geçitler verir. Bölgede kıyı sıradağlarını aşarak kıyıyı iç kesim­lere bağlayan dört önemli yol vardır: Trabzon’u Erzurum’a bağlayan kara­yolu; Samsun’u Sivas’a bağlayan ka­rayolu; İnebolu-Kastamonu-Çankırı karayolu; Zonguldak – Gerede- Ankara karayolu. Bu karayollarının dışında, kıyıyı iç kesimlere bağlayan ikinci […]

Karadeniz Bölgesi Ekonomisi

Karadeniz bölgesinde halkın çoğu geçimini tarımdan sağlar; ama öbür bölgelerde en çok yetiştirilen buğday ekimi, bölgenin kıyı şeridi üstünde ortadan kalkarak yerini mısıra bıra­kır. Bölgenin kıyı şeridinde, küçük ve dağınık toprak parçaları üstünde ge­nellikle çapa gibi el aletleriyle yapı­lan çeşitli bitki tarımı görülür. Bunlar arasmda mısır, baklagiller, sebze ve bazı sanayi bitkileriyle fındık ve mey­ve […]

Karadeniz Bölgesi Nüfusu Şehirleri ve Özellikleri

Karadeniz Bölgesi Nüfusu Ülkemizin öbür bölgelerinde olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de bölge sınırlarıyla il sınırları birbirine uy­maz. Karadeniz bölgesi bazı illerin tamamını içine alırken, bazı illerin bir bölümü komşu bölgelere, komşu bölgelere bağlı illerin bazı bölümleri de Karadeniz bölgesine girer. Bütü­nüyle bölge sınırları içinde kalan il­ler şunlardır; Artvin; Rize; Trabzon; Gümüşhane; Bayburt; Giresun; Or­du; Samsun; […]

Karadeniz Bölgesi Bitki Örtüsü Akarsuları ve Gölleri

Karadeniz Bölgesi Bitki Örtüsü Karadeniz bölgesinde bitki örtüsü üstünde iklim özellikleri etkisini gös­terir. Bol yağış ve uygun sıcaklık, ağaçların gelişmesine olanak sağla­mıştır. Deniz düzeyinden başlayarak 600-800 m’ye kadar bodur gövdeli ve yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan nemcil nitelikli etek ormanları yer alır. Yağışların az olduğu (Trabzon çevresi) ya da zeminin fazla geçirimli olduğu (Zonguldak) yerlerde, bu […]

Sayfa 3 of 912345...Son »