Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Kötü davranışlar konusunda neler yapılabileceği hakkında…

BEYİN FIRTINASI YAPIYORUZ Kötülüklere karşı duyarsızlık, toplum içinde herkesin zarar görmesine sebep olabilir. Küçük gibi görünen bir zararın büyük felaketlere nasıl dönüştüğüne ilişkin aşağıdaki hikayeyi okuyunuz. Kötü davranışlar konusunda neler yapılabileceği hakkında arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler halinde yazınız. Vaktiyle kocaman bir gemide küçük bir cıvata vardı. İki çelik levhayı birbirine bağlayan küçük […]

Ana baba hakkı ve büyüklere saygı göstermekle ilgili bildiğiniz atasözleri

Ana baba hakkı ve büyüklere saygı göstermekle ilgili bildiğiniz atasözlerinden bir pano hazırlayınız. Ağlarsa anam ağlar,gayrisi yalan ağlar Ana kucağı insanın her yaşta aradığı yerdir Anasını emen kuzunun kuyruğu yağlı olur Anamın ekmeğine kuru,ayranına duru demem Teyze ana yarısıdır,amca baba yarısıdır Oğlan anası;kapı arkası,kız anası;minder kabası Ana gibi yâr,vatan gibi diyâr olmaz Anasız ev,ıssız geceye […]

Anne baba ve büyüklerimize saygımızı nasıl gösterebiliriz?

Anne baba ve büyüklerimize saygımızı nasıl gösterebiliriz? Anne, baba ve büyüklerimiz bizi büyük emek ve fedakarlıkla yetiştiren insanlardır. Onlar bizim için değişik güçlüklere katlanırlar. Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz, hayata daha iyi hazırlanmamız için bize yol gösterirler, örnek olurlar. Hiçbir karşılık beklemeden her türlü özveriyi gösterirler. Bize iyi, dürüst olmayı öğretirler. Kötülere ve kötülüklere karşı bizi […]

Kusur aramanın kötü bir davranış olduğuna ilişkin kısa bir metin yazınız.

Özel yaşam ne demektir? Kusur aramanın kötü bir davranış olduğuna ilişkin kısa bir metin yazınız. Her insanın kendine özgü bir yaşamı vardır. Hiçbir insan özel yaşamıyla ilgili birtakım olayların açığa çıkmasını istemez. Kendi kusurlarının başkaları tarafından araştırılması ve öğrenilmek istenmesi, insanları rahatsız eder. Başkalarının kusurlarını araştırmak hiç kimseye yarar sağlamaz, aksine pek çok zarar verir. Kusurların araştırılıp […]

Kötü zandan kaçınmak için neler yapılabileceğini defterinize listeleyiniz.

Aşağıdaki akrostiş örneğini okuyarak kötü zanda bulunmanın insanları nasıl etkileyeceğini tartışınız. Kötü zandan kaçınmak için neler yapılabileceğini defterinize listeleyiniz. Kötü Zan Akrostiş Örneği Kim ki kötü düşünür başkaları hakkında, Öyle kişiler utanır gerçekler karşısında. Tahmine dayanarak konuştukları için Üzülürler doğrular ortaya çıktığında. Zarar verir dostluklara zannın kötüsü, Arkadaşlıkları azalır biter saygısı, Nasıl kalır onların birbirine […]

Kesin olarak bilinmeyen bir konuda olumsuz yorum yapmanın sakıncaları neler olabilir?

Kesin olarak bilinmeyen bir konuda olumsuz yorum yapmanın sakıncaları neler olabilir? Kıskançlık, sevgisizlik, kin duyma ve düşmanlık gibi kötü duygulara sahip olan insanlar başkalarının ilişkilerini araştırmaya, kusurlarını öğrenmeye yönelir. Bu durum insanı olumsuz davranışlara yöneltebilir. Kötü zanda bulunan kimse diğer insanların gözünde saygınlığını kaybeder. İslam dini, insanların daima iyi düşünceler içinde olmasını öğütler. Peygamberimiz bu konuda, […]

Büyüklenmek insan ilişkilerini nasıl etkiler?

Büyüklenmek insan ilişkilerini nasıl etkiler? Büyüklenmede başkalarını küçümseme ve hor görme vardır. Bu nedenle büyüklenme, insanlar arasında sevgi ve saygı bağlarının kurulmasına engel olur. Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan biri de kibirdir. Büyüklenen kimseler, en güzel şeyleri daima kendilerine layık görürler. Hata yaptıklarını kabul etmezler. Servetleri, şöhretleri, bilgileri ve fiziki güzellikleriyle övünürler. Ama onlar bir gün […]

Alay etmenin bireyler arasında ne gibi olumsuzluklara neden olacağını…

Alay etmenin bireyler arasında ne gibi olumsuzluklara neden olacağını açıklayan kısa bir metin yazınız. Yüce Allah; insanları hor görmekten, onlara karşı üstünlük taslamaktan ve alaycı davranmaktan kaçınmamızı istemiştir. Bu hususta Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: “İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!” Allah başka bir ayette ise “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer […]

Alay etmek kavramı hakkında neler biliyorsunuz?

“Alay etmek” kavramı hakkında neler biliyorsunuz? Alay etmek; bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır. İslam dininin sakınılmasını istediği davranışlardan biri de insanlarla alay etmektir. İnsanlar, fiziksel yapıları ve yetenekleri yönünden birbirinden farklı yaratılmışlardır. Her insanın başkasına göre kusurlu ve eksik yönleri olabilir. Hepimizi yaratan Allah’tır. Bu nedenle […]

Haset etmenin zararlarını aşağıdaki noktalı yerlere listeleyiniz.

HASETİN ZARARLARI Verilen örnekten hareketle haset etmenin zararlarını aşağıdaki noktalı yerlere listeleyiniz. • Haset etmek kişiyi mutsuz eder. • Toplumda güvensizlik ve düşmanlık doğurur. • Hasetlik, insanların ruh sağlığını bozabilir. • Sağlıklı iletişim kurmayı engeller. • Paylaşma, yardımlaşma ve güven duygularını zedeler. • Eş, kardeş ve arkadaşlar arasında huzursuzluk oluşturur. • Ailelerin dağılmasına neden olabilir. • […]

Sayfa 5 of 70« İlk...34567...102030...Son »