Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Cerrahiye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Cerrahiye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Halvetiliğin kollarındandır. Nurettin Cerrahi (1671-1724) tarafından kurulmuştur. Nureddin, Mirahur Abdullah’ın okuludur. İstanbul’da Cerrahpaşa’da doğdu. Medresede okudu, genç yaşta Mısır Kadılık Dairesi’ne tayin edildi. Tam hareket edeceği gün, uğradığı Üsküdar Selami Dergahı’nda görüştüğü Şeyh Ali Alaaddin Efendi’nin tesiri altında kalarak tayin edildiği resmi göreve gitmekten vazgeçti ve aynı gün işinden istifa […]

Celvetilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Görüş ve Özellikleri Nelerdir?

Celvetilik Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Görüş ve Özellikleri Nelerdir? Aziz Mahmud Hüdai (1543-1623) tarafından kurulan tarikat. Hem Bayramilik, hem de Halvetüikle ilişkisi olan Celvetiliğin iki esası vardı: I- Daima zikirle meşgul olmak, 2- Allah yolunda mücahede etmek. Celvet kelimesinin lügat manası, Halvetten çıkıp halkın içine dönmek, halkın içinde olgunlaşmaktır. Zikirlerini, başta kelime-i tevhid olmak üzere, Allah’ın […]

Cebrail Meleği Nedir? Görevleri Nelerdir?

Cebrail Meleği Nedir? Görevleri Nelerdir? Cebrail veya Cibril. Kurân’da zikredilen meleklerden biri. Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapar, Allah’ın emir ve vahiylerini tebliğ eder. Müslümanlıkta, görevleri dolayısıyla kutsal sayılır. Kendisi, herkes gibi, bir beşer, okuyup yazması olmayan, kitabı ve imanı bilmeyen bir ümmi olduğu halde, şahsiyetine mucizevi bir fevkaladelik veren vahiylerin bu melek vasıtası ile geldiğine […]

Bayramilik Bayramiyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İnançları Nelerdir?

Bayramilik Bayramiyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İnançları Nelerdir? Hacı Bayram Veli tarafından kurulan, sessiz zikri esas alan Nakşilik ile sesli zikri alan Halvetiliğin birleştirilmesinden oluştuğu kabul edilen tarikat. Ankara’da kurulan ve Anadolu’nun dini ve milli kültürü üzerinde etkisi bulunan bu tarikatin H. Ebu Bekir ve Hz. Ali’ye dayanan iki ayrı silsilesi vardır. Silsilenin birincisi geriye […]

Basiret Nedir?

Basiret Nedir? Kelime anlamı, olanları, olacakları ve gerçeği görebilme, gezebilme ve buna uygun davranabilme kabiliyeti, sağduyu sahibi olma demektir. Tasavvufta, hadiselerin ve eşyanın iç yüzünü ve gerçek mahiyetini görmek, anlamak olayları kalp gözü ileşuuruna varmaktır. Bu anlamda basiret sahibi olabilmek için önce kalbi temiz tutmak, düşmanlıklardan, dünyevi heveslerden temizlemek gerekir. Bu da ciddi bir mürşidin […]

Hz Mevlananın (Celalettin Rumi) Babası Bahaddin Veled Kimdir?

Hz Mevlananın (Celalettin Rumi) Babası Bahaddin Veled Kimdir? Mevlana Celâleddin Rumi’nin babası. Sultan ül-Ulema (Alimlerin Sultanı). (Belh 1165 – Konya 1230) Belh’de yerleşmiş köklü bir ailedendi. Mevlevi kaynaklarına göre Harzimşah hükümdarı Muhammet Tekiş’le arası açılınca ailesini alarak Belh’i terketmiştir. Bu kaynaklar, Bahattin Velet’ in memleketini terketmesinde, zamanın ünlü bilgin ve filozoflarından Fahrettin Razi’nin de rolü olduğunu […]

Aziz Mahmud Hüdai Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur?

Aziz Mahmud Hüdai Kimdir? Hangi Tarikatın Kurucusudur? Celvetiyye tarikatının kurucusudur. Koçhisar’da doğan Aziz Mah mud Hüdai 1542-1628 yılları arasında yaşadı. İlk öğrenimini çocukluğunu geçirdiği Koçhisar’da tamamladı. İlmini ilerletmek için gittiği İstanbul’da hocası olan Nasırzade, Şam, Edirne ve Mısır’a resmi görevlerle gönderilince Hüdai’yi de götürdü ve oralarda kadılık yaptı. Mısır’dayken Kerimüddin Halvetî’ye intisab etti, ondan tasavvuf […]

Hz Ayşe Kimdir? Hayatı ve İslam’ın Aktarılmasındaki Rolü Nedir?

Hz Ayşe Kimdir? Hayatı ve İslam’ın Aktarılmasındaki Rolü Nedir? Hz. Peygamber’in gözde zevcesi. Aişe binti Ebi Bekr (Ebu Bekir) (613-678), Hicret’ten 8 veya 9 yıl önce Mekke’de doğmuştur. Annesi, Umm Ruman binti Umeyr bin Amir’ dir; fakat künyesi, yeğeni Abdullah bin ez-Zübeyr’e izafeten Ümm Abdullah’tır. Zevcesi Hatice’nin vefâtı Peygamberi üzüntü içinde bırakmıştı; bunun üzerine Osman […]

Tasavvufta Aşk Ne Anlama Gelir? Aşk Nedir?

Tasavvufta Aşk Ne Anlama Gelir? Aşk Nedir? İleri dercede sevgi. Tasavvufta Allah’a duyulan sevgi. Kalbini dünyevi ilişkilerden temizleyen ve sadece Allah’a olan aşkla dolduran bir sufinin gözünde Allah’tan başka hiçbir şeyin değeri yoktur. Tasavvufun, eğittiği kimseler üzerindeki amacı da zaten budur. Sevgiyi bu anlamda kabullenen ve kendini böyle yetiştiren kişi sadece insanlar arasında değil, Allah […]

İlahi Kitap Kavramı ve İndirilen İlahi Kitaplar Nelerdir?

İlahi Kitap Kavramı ve İndirilen İlahi Kitaplar Nelerdir? Arapça kökenli olan kitap kelimesi yazılı belge anlamına gelir. Dini terim olarak kitap ” Allah’ın kullarından emir istek ve buyruklarını bildirdiği elçileri vasıtası ile insanlara vahiy olarak inen yazıya dökülen sözlere ilahi kitap denir”. Bu kitaplar da insana ait sözler yoktur tamamı Allah’a aittir bu sebeple ilahi kitaplar […]

Sayfa 70 of 70« İlk...102030...6667686970