Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır?

Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Örneklerle açıklayınız. Ahlak, bir toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır. Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler. Din ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler […]

Savurganlığın zararlarını hiç düşündünüz mü?

Savurganlığın zararlarını hiç düşündünüz mü? Savurganlık hem bireyin hem de toplumun sağlıklı gelişmesine engel olur. Ölçüsüz ve bilinçsiz tüketim, kaynakları yok ederek fakirleşmeye yol açar. Toplumda gördüğünüz, savurganlıkla ilgili davranışların düzeltilmesine yönelik öneriler düşünüp belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşarak değerlendiriniz. İnsanlar kendi imkanları oranında dengeli harcamaya yöneltmektir. Herkes gelirine uygun harcama yapmalı ve tasarrufa yönelmelidir. Kısaca harcamalarda […]

Görgü kurallarına uymanın insan ilişkileri açısından önemi nedir?

Görgü kurallarına uymanın insan ilişkileri açısından önemi nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Görgü kurallarına uymamak aynı zamanda diğer insanların ve canlıların haklarını gözetmemek demektir. Çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmak, yüksek sesle satış yapmak veya müzik dinlemek ve çöpleri sokağa atmak doğru değildir. Ayrıca zararlı atıklarla toplum sağlığını tehlikeye sokmak, hava, su ve görüntü kirliliğine neden olmak, hem […]

Alçak gönüllülük denilince ne anlıyorsunuz?

Alçak gönüllülük denilince ne anlıyorsunuz? İslam dininde övülen, önem verilmesi istenen ahlaki tutum ve davranışlardan biri tevazudur. Sözlükte tevazu kavramı alçak gönüllülük, gösterişsizlik gibi anlamlara gelir. Dinimiz bizlerden, her türlü gurur, kibir ve gösterişten uzak durmamızı ister. Çevresiyle barışık, hoşgörüye önem veren, sevgi ve saygıyı ilke edinen, alçak gönüllü kişiler olmamızı öğütler. Bütün insanlar Yüce Allah’ın […]

Birbirinize karşı hoşgörülü ve bağışlayıcı olmanız arkadaşlık bağlarınızı güçlendirir mi?

Birbirinize karşı hoşgörülü ve bağışlayıcı olmanız arkadaşlık bağlarınızı güçlendirir mi? Günlük hayatta her insan başkalarıyla iletişim kurar. Evde, okulda, mahallede, cami, sinema, tiyatro vb. ortamlarda birçok kişiyle karşılaşır. İnsanlarla tanışır, konuşur, görüş alışverişinde bulunur. Başkalarıyla ilişki içerisinde olduğumuz ortamlarda en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de hoşgörü ve bağışlamadır. Hoşgörü ve bağışlamanın hakim olduğu aile […]

Adalete önem verilen bir toplumla adaletin önemsenmediği bir toplumda insan ilişkileri

Adalete önem verilen bir toplumla adaletin önemsenmediği bir toplumda insan ilişkilerinin nasıl olacağını karşılaştırarak değerlendiriniz. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli davranmaktır. Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve kargaşa toplumu huzursuz eder. Adaletin gerçekleştiği, hukukun hakim olduğu toplumlarda barış, […]

Emanetler korunmazsa toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır?

Emanetler korunmazsa toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır? Arkadaşlarınızla tartışınız. Geri alınmak ya da saklanmak üzere bir kimseye bırakılan eşya ve benzerlerine emanet denir. Emanet; korumamız istenilen bir mal, eşya veya para olabileceği gibi herhangi bir görev veya saklı tutmamız gereken bir sır da olabilir. Sorumluluk alanımıza giren her şey aslında birer emanettir. Emanet konusunda duyarlı davranan […]

Okulunuzda yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik ne tür çalışmalar yapabileceğinizi düşününüz.

Okulunuzda yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik ne tür çalışmalar yapabileceğinizi düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak yapacağınız çalışmaları belirleyiniz. Dinimizin emrine uyarak başkalarına yardımda bulunmak güzel bir davranıştır. Toplumdaki kimsesiz, fakir ve düşkünlere yardım elini uzatmak konusunda Bakara suresinin 148. ayetinde “…Hayırda yarışın…” tavsiyesinde bulunulmaktadır. Âl-i İmrân suresinin 92. ayetinde ise iyiliğe kavuşmanın şartına vurgu yapılarak şöyle denilmiştir: […]

Dinimizin yardımlaşmaya yönlendiren öğütlerine örnek verebilir misiniz?

Dinimizin yardımlaşmaya yönlendiren öğütlerine örnek verebilir misiniz? İslam dini bizlerden fakirlere yardım etmemizi ister. Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de bulunan birçok ayette Yüce Allah maddi yardımda bulunmanın önemi üzerinde durur. Bu konuyla ilgili olarak Bakara suresinde, Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam […]

Hak doğruların yardımcısıdır. sözünden ne anlıyorsunuz?

“Hak, doğruların yardımcısıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Doğruluk ve dürüstlük, özü sözü bir olmaktır. Doğru sözlü olan ve dürüst davranan kimseye güven duyulur. Düşüncesinde, sözünde ve davranışlarında doğruluğu ve dürüstlüğü benimseyen kimse Allah’ın rızasını kazanır. Çevresi tarafından sevilir ve saygı görür. İnsanlar doğru kimseleri örnek alır, onları kendilerine model seçerler. Doğruluk ve dürüstlüğün […]

Sayfa 3 of 7012345...102030...Son »