Fen Bilimleri

Ortaokul Fen Bilimleri derslerine hazırlık konu ve ünite sonu sorularına yardımcı kaynak olması amacıyla hazırlanan ve sürekli güncellenen bölüm.

Tomurcuklanmayı bir örnekle anlatınız.

Tomurcuklanmayı bir örnekle anlatınız. Bazı canlıların vücutlarında bir çıkıntı oluşur. Bu çıkıntı büyüyerek ana canlıdan kopar ve yeni bir canlıyı meydana getirir. Hidra, bira mayası, sünger gibi bazı canlılarda görülen bu üreme şekline tomurcuklanma denir. Tomurcuklanma: Üreme gerçekleşirken birey hücre çekirdeğini eşler. Eşlenen çekirdeğin bir parçası ana hücrede kalırken diğeri hücre zarında oluşan çıkıntı şeklindeki yapıya […]

Bölünerek üreyen canlılara örnekler veriniz.

Bölünerek üreyen canlılara örnekler veriniz. Genelde bakteri, mavi-yeşil algler, amip ve Euglena’da (öglena) görülen üreme çeşididir. Bu canlılar bölünerek iki yeni yavru oluştururlar. Bazı canlılar, bölünerek kendine benzer canlılar meydana getirir. Bu bölünme, canlının üremesidir. Amip, terliksi hayvan (paramesyum), bakteri gibi bazı tek hücreli canlılar bölünerek çoğalır.

Dış döllenme ve iç döllenmeyi örneklerle açıklayınız.

Dış döllenme ve iç döllenmeyi örneklerle açıklayınız. Sperm ve yumurta bazı hayvanlarda anne vücudunda birleşirken bazıları dış ortamda birleşir. Suda yaşayan canlılarda ve kurbağalarda yumurta ve sperm anne vücudu dışında birleşerek döllenme gerçekleştirir. Bu olaya dış döllenme denir. Karada yaşayan canlılarda ise döllenme anne vücudu içinde olur. Bu döllenmeye iç döllenme denir. Kedi, at, yılan, kuş gibi […]

Hayvanlarda üreme süreçleri nelerdir?

Hayvanlarda üreme süreçleri nelerdir? Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Bütün canlılarda eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki tip üreme görülür. Hayat döngüsü üreme olayı ile başlar. Hayvanlarda eşeyli üreme, döllenme olayı sayesinde gerçekleşir. Hayvanlarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerinin birleşmesine döllenme, döllenme […]

Eşeysiz üremenin tanımını yaparak çeşitlerini örneklerle açıklayınız.

Eşeysiz üremenin tanımını yaparak çeşitlerini örneklerle açıklayınız. Eşeysiz üreme tek bir atadan meydana gelen üreme şeklidir. Bu üreme şeklinde erkek ve dişi üreme hücreleri görev almaz. Eşeysiz üreme ile oluşan yeni canlı, ana canlı ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir ancak büyüklükleri farklıdır. Eşeysiz üreme çeşitleri a. Bölünerek üreme Amip, bakteri, paramesyum ve öglena gibi tek hücreli ve […]

Bitkilerden yeni bitkilerin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz?

Yukarıda yer alan bitkilerden yeni bitkilerin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Cevabınızı aşağıdaki noktalı alana yazınız. Çiçekli bitkiler eşeyli olarak ürerler. Ancak bazı bitkilerde eşeysiz üreme şekilleri de gelişmiştir. Bazı canlılarda görülen vejetatif üreme; yeterli büyüklükteki gelişmeye uygun parçaların eksiklerini tamamlayarak yeni bir birey meydana getirmesidir. Kavak ve söğüt gibi bitkilerde bir dal parçası toprağa dikilerek çelikle […]

Canlıların yavrularının nasıl dünyaya geldiğini nasıl çoğaldığını biliyor musunuz?

Yukarıdaki canlıların yavrularının nasıl dünyaya geldiğini, bu canlıların nasıl çoğaldığını biliyor musunuz? Cevabınızı aşağıdaki noktalı alana yazınız. Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Bütün canlılarda eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki tip üreme görülür.  Dış döllenme: Erkek ve dişi üreme hücrelerinin vücut dışında, suda birleşmesidir. Bu canlılar döllenme […]

İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız.

İnsan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız. Çevre, tüm canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları ortamdır. Orman gibi yaşam alanlarının insan etkisiyle tahrip edilmesi, canlıların yok olmasına ya da en azından birçok hayvan ve bitki çeşidinin sayıca azalmasına neden olmaktadır. Bu zararlı etki, bazen zamansız ve aşırı avlanmadan da kaynaklanabilir. Yurdumuzda daha önce yaşayan birçok hayvanın nesli insan etkisiyle bugün […]

Çevre sorunlarına örnekler veriniz.

Çevre sorunlarına örnekler veriniz. Çevre sorunlarının ana başlıklarını, ormanların yok edilmesi, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, flora-fauna bozulması ve kültürel çevrenin tahrip olması olarak sayabiliriz. Bu çevre sorunları, insan kaynaklı, insanların aç gözlülüğü sonucu doğal kaynaklarının insafsızca tüketilmesi sonucu çıkan sorunlardır. Doğal kaynakların bilinçsizce, vahşice tüketilmesi sonucu, doğal kaynaklar hızlıca tükendiği gibi, aynı oranda […]

Çevre sorunu deyince ne anlıyorsunuz?

Çevre sorunu deyince ne anlıyorsunuz? Günümüzde biz insanlar bazı ihtiyaçlarımız ve kendi çıkarlarımız için canlılar ve cansızlar arasındaki dengeyi bozduk, diğer canlıların yeryüzündeki yaşam alanlarını işgal ettik. Bunun sonucunda da çevre sorunları dediğimiz sorunlar oluştu. Çevre sorunları, canlı varlıklar ile cansız varlıkların arasındaki dengeyi bozan faktörlerdir. Bunlar, karşımıza bazen çevre kirliliği, bazen su kirliliği, bazen hava […]

Sayfa 10 of 40« İlk...89101112...203040...Son »