Çevre sorunlarına örnekler veriniz.

Çevre sorunlarına örnekler veriniz. Çevre sorunlarının ana başlıklarını, ormanların yok edilmesi, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, flora-fauna bozulması ve kültürel çevrenin tahrip olması olarak sayabiliriz.

Bu çevre sorunları, insan kaynaklı, insanların aç gözlülüğü sonucu doğal kaynaklarının insafsızca tüketilmesi sonucu çıkan sorunlardır.

Doğal kaynakların bilinçsizce, vahşice tüketilmesi sonucu, doğal kaynaklar hızlıca tükendiği gibi, aynı oranda çevre de hızlıca kirlenmektedir.

Sanayileşme ve fosil yakıt kullanımı ile hava, su ve toprak kirlenmektedir. Tarım ilaçlarının kullanımı ile kelaynaklar gibi bir çok canlının nesli tükenmektedir. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.