Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik-ekonomik boyutunun araştırılması

Gelişen toplumlarda insanların tüketim alışkanlıkları ile tüketim maddeleri katı atıkların miktarı ve bileşimleri arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Özellikle son yıllardaki köyden kente göç olayları ile birlikte ülkemizde üretim azalmış olup tüketim toplumu olunmaya başlanmış durumdadır.

Son yıllarda gelişen ambalajlama sanayi ile birlikte çok az miktarda ürün satın alınmasını sağlayan ve alınan ürünlerin uzun süreli saklanmasını sağlayacak olan malzemelerin üretimi yapılmaya başlanmış durumdadır. Bu ambalajların gelişi güzel bir şekilde atılması sonucunda çevre kirliliği oluşmakta olup bu durum ise hem biyolojik açıdan hem de ekonomik açıdan eksi yönde bir etkiye sahiptir. Doğaya bırakılmış olan bir kağıt mendil 3 ayda, bir elma çöpü 6 ayda cam şişe 4000 yılda yok olabilmektedir.

Bu sebeple bu ambalajların geri kazanılması oldukça büyük öneme sahip durumdadır. Çünkü bu atıkların geri dönüşümü ile birlikte doğal kaynaklar korunmakta olup aynı zamanda enerji açısında tasarruf sağlamaktadır. Bununla birlikte çevrede atık miktarı azalmaya başlayarak geleceğe yönelik ve ekonomik açıdan yatırım anlamına gelmektedir.

Geri dönüşüm söz konusu olduğunda yer üstü ve yer altı kaynakların korunması için oldukça önemli bir işlem olduğu artık kabul edilmiş durumdadır. Bununla birlikte hızlı tüketim ve sağlık bir harcanma hızı olmadığı için doğal kaynakların korunması açısında geri dönüşüm oldukça büyük öneme sahip olmaktadır.

Bununla birlikte atıkların geri dönüşümü için kullanılan geri dönüşüm işlemi sonucunda doğal kaynaklar korunmuş olacaktır. Bu konu bir kenara bırakarak geri dönüşümün biyolojik boyutuna bir bakılması gerekmektedir. Doğaya atılan bir ambalaj ya da başka bir madde belli bir süre içinde tam olarak ayrışarak doğaya karışmaktadır. Bunun yanında günümüzdeki pek çok madde inorganik yapıya sahip olması nedeni ile doğada çok uzun süre olduğu gibi kalmaktadır. Bu sebeple toprak sağlığını etkileyerek bozulmasına ve verimsiz olmasına neden olmaktadır.

Geri dönüşümün ekonomik boyutuna değinmek gerekirse geri dönüşüm işlemi ile birlikte atık halindeki maddenin dönüştürülmesi nedeni ile maliyet azalmakta olacaktır. Bununla birlikte dönüştürülen madde yine aynı ihtiyaç için kullanılmak zorunda olmadığı gibi ihtiyaç olan alanda kullanılabilir duruma gelerek aynı materyal için bir den fazla kullanım sahası açılmış olunmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.