Ossiloskopların Yapısı ve Kullanım Amaçları

Elektriksel işaretlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan aletlerin arasında en geniş ölçüm olanağına ossiloskoplar sahiptir. Ossiloskoplar, işaretin dalga şeklinin, frekansın ve dalga genliğinin aynı anda incelenmesini sağlamaktadır. Dalga şeklinin grafiksel olrak ekranda göstermekte olup dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini öğrenmek için kullanılmaktadır. Ossiloskoplar mensup olduğu elektrik devresine her zaman paralel olarak bağlanmaktadır. Bunun nedeni ise iç dirençlerinin oldukça yüksek olmasıdır. Basit bir tanım yapmak gerekirse ossiloskop, periyodik ya da periyodik olmayan elektriksel işaretlerin ölçülmesi ve gözlenmesini sağlayan çok amaçlı bir elektronik cihazdır.

Çalışma prensibi, hareket halinde bulunan elektronların yörüngelerinin bir elektriksel alan içinden geçerken sapmaları temeline dayanmaktadır. Katot ışın tüpündeki saptırma plakaları adı verilen düzlemsel levhaların üzerinde uygun şekilde potansiyel gerilimler uygulanması sonucunda oluşturulan elektriksel alanlar, plakalar arasından geçen elektronları yörüngelerinden saptırarak fosfor ekrana çarptıkları noktaların yerini değiştirmektedir. Bu noktanın bulunduğu konumu saptırma plakalarını uygulanmakta olan potansiyel gerilimin ani değerini ve dalga şekline bağlı olarak değişmekte olup ve ardından ekranda ışıklı grafikler oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise kullanılan direnç değerinin devreden geçen akımı çok fazla engellemeyecek şekilde seçilmesi ve gücünün devre akımına dayanabilecek kadar yüksek bir değere sahip olmasıdır. Ossiloskop bir çalıştırılmasının ardından bir süre boyunca ısınması için beklenmektedir. Bu sırada zaman ayarlı devre akımının yönünü değiştiren çevirici ortalarda bir konumda olması uygulama için çok daha doğru olacaktır. Kullanım olarak sayısal ve analog ossiloskop olarak iki çeşidi bulunmaktadır. Ölçümler için hangi ossiloskopun kullanılacağına ise en yüksek frekansa, hassasiyete göre kara verilmektedir.

Ossiloskopların kullanım amacını basit bir şekilde anlatmak gerekirse elektronik ve bilişim sektörlerinde kullanılan cihazlar amaçlanan bir hedefi gerçekleştirmek amacı ile belirli sinyaller üretmektedir. Bunun yanında bu devreler arasında sinyaller değişikliğe uğrayarak ya da uğramadan yol alırlar. Bu sinyallerin üretiminde ye yol üzerindeki kalitelerini ölçmek amacı ile ossiloskoplar kullanılmaktadır. Bu sinyallerin kalitesini ise keskinliği ve istenilen forma uygunluğu belirlemektedir. Aynı zamanda sinyalin kalitesi de devrenin verimliliğini, çalışma stabilizesini vb. gibi özelliklerinde belirleyici etkendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.