Genel

Alevi Şiiri Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Alevi Şiiri Nedir? Örnekleri Nelerdir? Alevi Bektaşi şiirinde kendi inançlarının, dünya görüşlerinin, düşmanları için (Bu sadece dini görüş farklılıklarını değil, siyasi görüşleri de içermektedir) neleri, nasıl dilediklerinin duygusal tarifleri vardır. Hatayi, Kul Himmet, Nesimi ve Kararsız Veli’nin şiirlerinde bu konu yeterince açık biçimde anlatılmıştır: Eğer tarikatten sual edersen Murtaza Ali’dir pirimiz bizim Göre geldiğimiz süre […]

Alevilikte Semalar Nasıl ve Niçin Yapılır?

Alevilikte Semalar Nasıl ve Niçin Yapılır? Şimdilerde, Alevi köylerinde çok seyrek olarak ve ayrıntılara tam olarak uyulmadan yapılan Cem Ayin’lerinin, bundan 50 yıl önceki sistemini, kendisi de bir Bektaşi Dedesi olan folklorcu Vahit Lütfi Salcı’nın 1941’de basılmış “Gizli Türk Dini Oyunları” eserinden naklediyoruz: “Bizim tarif etmek istediğimiz oyunlar baştan beri anlattığımız gibi Türk Alevi kabilelerinin […]

Alevilikte Miraciye Miraç İnanışı Nedir?

Alevilikte Miraciye Miraç İnanışı Nedir? Alevi köylerinin dış dünyadan kopuk yaşadığı, en yakın kasaba ile dahi ulaşım imkanlarını zor bulduğu yıllarda, gelenek ve göreneklerinin gereği olan cem ayinlerini sık sık yapabiliyordu. Zaten bu ayinler Türkiye’deki hakim görüş açısından ses ve söz olarak bazı dini ve yasal sakıncaları olduğu için gizli yapılıyor, böylece bu dönemlerde gizliliği […]

Alevilikte Ayin ve Törenler Nasıl Yapılır? Alevilerin Dini İbadetleri Nelerdir?

Alevilikte Ayin ve Törenler Nasıl Yapılır? Alevilerin Dini İbadetleri Nelerdir? Binlerce yıldır insanlar, tabiat güçlerine taptıkları, çok sayıda Tanrı’ya inandıkları, hatta semavi dinlere geçtikleri dönemlerde bile ibadetlerini müzikli veya müziksiz bazı hareketlerle, dairesel dönüşlerle, yakarış ifade eden el kol hareketleriyle güçlendirmişler, ibadetlerim, ruhsal konsantrasyona bedenin de katıldığı, bunun topluluklarla yapıldığı ayinlere dönüştürmüşlerdir. Zaten ayin, dini […]

Türk Aleviliğinin Tarihi Kökenleri Nelerdir?

Türk Aleviliğinin Tarihi Kökenleri Nelerdir? Türk alevilerinin şiir, müzik, cem ayini, yaşam felsefesi gibi konularda 2 bin yıllık bir tarihi geçmişi temsil ettikleri, İslamiyet öncesi pek çok tabiat üstü inançların izlerini taşıdıkları iddiası her zaman öne sürülmekte, tartışmalar yapılmakta, bu konudaki pek çok belge gösterilmektedir. Türkler’in İslamiyet’ten önce vücuda getirdikleri edebiyat, Çin, Hind, İran tesiriyle […]

Abdal Nedir Kime Denir?

Abdal Nedir Kime Denir? Arapça “Bedel” kelimesinin çoğul hali olan Abdal’ın tasavvufta ve günlük dilde ayrı anlamları vardır. Tasavvuf terminolojisinde, dünyaya, dünya nimetlerine önem vermeyen, bunları geçici sayan, fanileri, gafil insanları Allah yolunda uyarmak için kendilerini görevlendirilmiş sayan kimseler anlamında kullanılır. Daha sonraları, “mecnun, meczup, divane, deli” anlamlarında kullanılan bu kelime 12 ve 14’ncü asırlarda […]

Dünyanın Ortak Kültürel Mirasları Nelerdir?

Dünyanın Ortak Kültürel Mirasları Nelerdir? İnsanlığın tarihten bu güne devam eden süreçte meydana getirdiği bir takım eserler vardır. Bunlar; ev, kale, saray, tapınak olabileceği gibi edebiyat ve sanat ürünleri de olabilir. Bu eserler geçmiş, günümüz ve gelecekteki bütün insanlığa aittir. Dünyanın yedi Harikası Olarak Bilinen Eserlerden Anadolu‘da bulunan Artemis Tapınağı ve Halikarnas’ taki Kral Mavzolios’ un Mozolesi Mausolos’un […]

Saltukname Nedir? Sarı Saltuk Kimdir?

Saltukname Nedir? Sarı Saltuk Kimdir? Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi medyonik unsurların olmadığı dünkü toplumlarda destanların yazılı-sözlü edebiyatın insanlar üzerindeki tesirlerini tahmin etmek zor değildir. Bizim kültür tarihimizde Satuk Buğra Han, Battalgazi, Danişmendname, Hamzaname, Müslimname gibi destan silsilesinin bir unsuru da Saltukname’dir. Sarı Saltuk Kimdir? Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Sarı Saltuk, 13. yüzyılın gazi-derviş […]

Trafikte Yayaların Uyması Gerekli Kurallar Nelerdir?

Trafikte Yayaların Uyması Gerekli Kurallar Nelerdir? Maddeler Halinde Sıralayalım: Yayalar her zaman kaldırımdan yürümeli taşıt yoluna çıkmamalıdır. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun solundan yürünmeli, gelen aracı karşısına almalıdır. Trafik polisi bulunan noktalarda polis uyarılarına uyulmalıdır. Trafik lambalarının olduğu yollarda kırmızı ışıkta yol bomboş olsa dahi yola çıkılmamalı karşıya geçilmemelidir. Bir yolda trafik lambası yoksa yolda […]

Sayfa 12 of 12« İlk...89101112