Genel

Haritadan yararlanarak yeryüzünde kaç kıta olduğunu ve bunların adların söyleyiniz.

Haritadan yararlanarak yeryüzünde kaç kıta olduğunu ve bunların adların söyleyiniz. Haritada görüldüğü gibi 7 tane kıta vardır. Bunlar; Antartika, Okyanusya, Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika. Yukarıdaki haritada kaç okyanus bulunduğunu söyleyiniz. Bunların hangi kıtalar arasında yer aldığını belirtiniz. Haritada 3 tane okyanus vardır. Bunlar; Büyük okyanus, Kuzey Amerika Güney Amerika ile Okyanusya Asya […]

Felsefede Doğalcılık Nedir?

Felsefede Doğalcılık Nedir? Felsefede Doğalcılık, Var olan her şeyin doğal olduğunu (başka bir deyişle, doğanın uzam-zaman süreçlerinin bir parçası olduğunu) ya da doğal olmayan herhangi bir tür nesne var olsa bile, bunun ancak doğa içindeki etkileri aracılığıyla bilindiğini öne süren felsefe yaklaşımı. Doğalcılığa (ya da natüralizm) göre, görüp geçirilen her şey, doğanın uzam-zaman düzeni içindedir. […]

Ac, Acaba, Acab Ağacı, Acadie, Acaena, Acak

AC aktinyum’un kimyadaki sembolü. ACABA veya ACEBA (Edat Arapça aceb, şaşılacak şey’den), Hayret, şüphe, tereddüt ifade eden soru edatı: Acaba bunu dün gece onbaşı mı getirdi? (R. N. Güntekin). Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? (O. S. Orhon). Bunların hepsi de iş için mi bekliyorlardı aceba? (Orhan Kemal). ACAB AĞACI İsim, sıcak bölgelerde yetişen almaşık yapraklı […]

EURCHF (Euro İsviçre Frangı) Paritesi Nedir?

EURCHF (Euro İsviçre Frangı) Paritesi Nedir? Bazen İsviçre hükümeti “sözsel” ifadelerle CHF’yi zayıflatır ve EUR/CHF yükselir. Eğer AB’nin büyük ekonomilerinde, Almanya ve Fransa’da enflasyon yükselirse EUR/CHF aşağı düşebilir. Yukarıdaki durumlara benzer olarak, eğer İsviçre hükümeti ihracata yönelik para biriminin değerini düşürme yönünde harekete geçerse, o zaman, EUR/CHF alırsınız çünkü EUR’nin değeri artma eğilimli olur. Ya […]

Karmatilik Nedir? Hamdan Karmat Kimdir?

Karmatilik Nedir? Hamdan Karmat Kimdir? Karmatilik Mezhebi Hamdan Karmat tarafından kurulan ve Ismailiye’nin kollarından biri kabul edilen mezhep. Küfe havalisi köylülerinden biri olan Hamdan Karmat’ın, zeki, becerikli, girgin, çevresine tesir etmede mahir, haris bir kimse olduğu rivayet edilir. Yörenin Ismaili daisi El Hüseyin el Ahvazi’nin etkisi ile lsmaili olan Karmat, onun ölümüyle yerine geçip Propagandasını […]

Kalenderiye Tarikatı Nedir? Usul ve Esasları Nelerdir?

Kalenderiye Tarikatı Nedir? Usul ve Esasları Nelerdir? Kalenderiye kelimesi Farsça, rind, kayıtsız, laubali, dünya ile bağını koparmış, Allah’a yönelmiş. Gibi anlamlara gelir. Dünya malını önemsemeyen, gösterişi sevmeyen kimselere günümüz türkçesinde de “kalender” deniyor. Kalenderiye tarikatının, kimin kurduğu kesinlikle bilinmiyor. Gölpınarlı, 1088’de vefat eden Hace Abdullah-ı Ensari’nin bir “Kalendername”si olduğunu, bundan da kalenderliğin başlangıcının hayli eski […]

Kadiriyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Kadiriyye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Kadiriyye Tarikatı İslâm dünyasındaki en yaygın tarikatlardan biri, belki de birincisi. Kadiriye tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani’dir. 1077 yılında Bağdat’ın bir köyü olan Geylan’da doğdu. Dört büyük kutuptan biri kabul edilen Abdülkadir Geylani, “Allah Doğanı;, “Zorda kalanlara en büyük yardımcı” gibi isimlerle de anılır. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra Bağdat’a gitti. […]

Kadıyanilik Mezhebi Nedir? Mirza Gulam Ahmed Kadıyani Kimdir?

Kadıyanilik Mezhebi Nedir? Mirza Gulam Ahmed Kadıyani Kimdir? Hindistan’da, Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kurulan bir mezhep. Mirza Ahmed 1839’da Pencap’ın Kadiyan ilinde doğdu, ilk tahsilini doğduğu yerde yapan Gulam Ahmed komşu ülkeleri de gezdi, Kur’an ve hadis konularında araştırmalar yaptı, Tevrat ve Incil gibi kutsal kitapları tetkik etti, eski İran ve hind dinleriyle de […]

İsmail Ankaravi Kimdir?

İsmail Ankaravi Kimdir? Türk mutasavvıfı İsmail Ankaravi, İsmail Rüsuhi Dededir. (Ölm. 1631) Ankara’da doğdu. Ahmed İsminde bir Bayramiye tarikatı şeyhinin oğludur. İlk tahsilini Ankara medreselerinde yaptı. Önce Bayrami tarikatına bağlandı, sonra mevlevi oldu. Gördüğü bir rüya üzerine Mevlevi tarikatına girdiği belirtilen İsmail Ankaravi, Bostan Çelebi’ye intisap ederek ondan hilafet aldı. Konya Mevlevihanesi onu Galata Mevlevihanesi’ne […]

Sayfa 6 of 12« İlk...45678...Son »