İsmail Ankaravi Kimdir?

İsmail Ankaravi Kimdir? Türk mutasavvıfı İsmail Ankaravi, İsmail Rüsuhi Dededir. (Ölm. 1631) Ankara’da doğdu. Ahmed İsminde bir Bayramiye tarikatı şeyhinin oğludur. İlk tahsilini Ankara medreselerinde yaptı. Önce Bayrami tarikatına bağlandı, sonra mevlevi oldu. Gördüğü bir rüya üzerine Mevlevi tarikatına girdiği belirtilen İsmail Ankaravi, Bostan Çelebi’ye intisap ederek ondan hilafet aldı.

Konya Mevlevihanesi onu Galata Mevlevihanesi’ne tayin etti. Abdi Dede’nin vefatı üzerine Galata Mevlevihanesi Şeyhi oldu. İsmail Dede’ye asıl ününü sağlayan Mevlana’nın Mesnevi’si için yazdığı şerhtir. Muhittin Arabi’nin felsefesinden hareketle Celalettin Rumi’nin 6 ciltlik Mesnevisi’ni “Fatih-ül Ebyat Şerh-i Mesnevi” adıyla şerh etti. Mevlevilerce, bugüne kadar yapılan en iyi şerh kabul edilen bu eserden sonra kendisine “Hazret-i Şarih”denmiştir.

Bilgili, takva sahibi, çalışkan, iyi niyetli bir kimse idi. Ankaravı’nin Minhac ül Fukara, Risalei Hüccet ül Sema veFususu’l Hikem Şerhi en tanınmış eserleridir. Kabri, İstanbul Tünel’de Galata Mevlevihanesi’ndedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.