Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Kalkınmasını önemli ürünlere kaynaklara ticaret yollarına ve geçitlere borçlu olan ülkeler

Kalkınmasını önemli ürünlere, kaynaklara ticaret yollarına ve geçitlere borçlu olan ülkelerle ilgili bir araştırma yapınız. Bu ülkelere geçmişten ve günümüzden örnekler veriniz. Ülkeler sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarını üretimde kullanarak ekonomilerini geliştirirler. Bir ülkenin sahip olduğu kaynağı en iyi şekilde değerlendirip onu dünya pazarlarına satması ve ihracatının fazla olması kalkınmasının önemli şartlarından biridir. […]

Büyük Selçuklu Devletinin uyguladığı ikta sistemi hakkında bir araştırma yapınız.

Büyük Selçuklu Devletinin uyguladığı ikta sistemi hakkında bir araştırma yapınız. Selçuklular’da ise toprakların büyük kısmı devlete aitti ve tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılırdı. İktalar hizmet veya maaş karşılığı belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi. İkta sahipleri ise toprakları işleme karşılığında belli sayıda askerin ihtiyacını karşılar ve savaş zamanlarında askerlerle birlikte […]

Uluslararası kültür sanat fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşime katkıları nelerdir?

Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşime katkıları nelerdir? Bir örnek veriniz. Dünya ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler yürütülmekte ve bu yolla etkileşimler sağlanmaktadır. Ülkeler arasındaki etkileşimin barış içinde gerçekleşmesine ve toplumların kaynaş­masına uluslararası etkinliklerin de pek çok katkısı vardır. Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz uluslararası etkinlikler, toplumların birbirlerini tanımasına, kaynaşmasına hatta […]

Doğal afetlerde ve çevre sorunlarında ülkeler neden iş birliği ve dayanışma içinde olmalıdır?

Doğal afetlerde ve çevre sorunlarında ülkeler neden iş birliği ve dayanışma içinde olmalıdır? Belirtiniz. Bazı sorunlar vardır ki, örneğin Karadeniz’in kirlenmesi sorunu, kirleten tek ülke olmadığı gibi önlemleri alması gereken de tek ülke değildir. Örnekten devam edersek Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkeler işbirliği yaparak gerekli önlemleri, ve çalışmaları yapmaları gerekir. Bazı felaketleri ve çevre sorunlarını […]

Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Bir örnek vererek açıklayınız. Milli dış politikamızın esaslarını tam bağımsızlık, karşılıklı dostluk ve devletlerin eşitliği oluşturmaktadır. Milletler arası ilişkilerin barış, saygı, güven ve hoşgörü temelleri üzerine kurulması gerektiği üzerinde önemle durmuştur. Atatürk’e göre dış politikada, bağımsızlıktan taviz vermeden diğer devletlerle ittifaklar paktlar kurulabilir, […]

Ülkemizin kaynakları ve ihtiyaçları açısından diğer ülkelerle olan ilişkileri nasıldır?

Ülkemizin kaynakları ve ihtiyaçları açısından diğer ülkelerle olan ilişkileri nasıldır? Bir cümleyle değerlendiriniz. Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Ülkemiz bu kaynaklarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere ihraç ederek gelir elde etmektedir. Ancak tüm ihtiyaçlarını sadece kendi kaynaklarıyla karşılaşması mümkün değildir. Ülkeler bazı ihtiyaçlarını diğer ülkelerden ithal […]

Dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

Dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Bir örnek vererek açıklayınız. Dünyada insanlar yerleşmek için öncelikle ovalar, akarsu, göl ve deniz kenarları gibi yaşam koşulları uygun olan yerleri tercih ederler. Dağlık ve ormanlık alanlar ile çöl ve buzullar insan yaşamını zorlaştıran ve yerleşmeye uygun olmayan alanlardır. Buralarda yerleşme olsa bile nüfus oldukça azdır. Dünyada […]

Bu etkinlikler ülkelerin ekonomilerine nasıl bir katkı sağlamaktadır?

Olimpiyat oyunlarının ve diğer uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki ve ülke tanıtımındaki rolü neler olabilir? Bu etkinlikler ülkelerin ekonomilerine nasıl bir katkı sağlamaktadır? Açıklayınız. Formula 1, Kış olimpiyatları, Dünya Futbol Şampiyonası gibi organizasyonların şehir ve ülke ekonomilerine sağladığı katkı, ekonomik kriz döneminde ülkelere daha da cazip gelmeye başladı. Yapılan bir […]

Dünyanın çeşitli bölgelerinden insanların bir araya gelerek yaptıkları etkinlikler…

Dünyanın çeşitli bölgelerinden insanların bir araya gelerek yaptıkları etkinliklerin toplumlar arası etkileşime katkıları sizce ne olabilir? Görüşlerinizi açıklayınız. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklere, kültür farkı gözetilmeksizin birçok ülkeden insanlar katılmaktadır. Böylece hem insanlar hem ülkeler birbirlerini daha iyi tanımakta ve kaynaşmaktadırlar. İnsanlar ve ülkeler arasındaki […]

Dünya ülkeleri arasında doğal afetlerde ve çevre sorunlarında iş birliği ve yardımlaşma olmazsa neler olabilir?

Dünya ülkeleri arasında doğal afetlerde ve çevre sorunlarında iş birliği ve yardımlaşma olmazsa neler olabilir? Açıklayınız. “Birlikten küvet doğar.” atasözünü işitmişsinizdir. Bu atasözünde olduğu gibi insanlar birlik olursa, ihtiyaçları olduğunda birbirleriyle yardımlaşırlarsa, iş birliği yaparlarsa bütün zorlukları ortadan kaldırabilir, sorunları çözebilirler. Ülkeler için de geçerli olan bu durumu, dünyada yaşanan doğal afetler, küresel sorunlar ve […]

Sayfa 20 of 139« İlk...10...1819202122...304050...Son »