Dünya ülkeleri arasında doğal afetlerde ve çevre sorunlarında iş birliği ve yardımlaşma olmazsa neler olabilir?

Dünya ülkeleri arasında doğal afetlerde ve çevre sorunlarında iş birliği ve yardımlaşma olmazsa neler olabilir? Açıklayınız.

“Birlikten küvet doğar.” atasözünü işitmişsinizdir. Bu atasözünde olduğu gibi insanlar birlik olursa, ihtiyaçları olduğunda birbirleriyle yardımlaşırlarsa, iş birliği yaparlarsa bütün zorlukları ortadan kaldırabilir, sorunları çözebilirler. Ülkeler için de geçerli olan bu durumu, dünyada yaşanan doğal afetler, küresel sorunlar ve çevre kirliliğine çözüm bulmak için yapılan dayanışma ve iş birliğinde de görmek mümkündür.

doğal afetlerde ülkeler arası işbirliği

Ülkeler, doğal afetlerde olduğu gibi çevre kirliliğinin önlenmesinde de dayanışma içinde olmalıdırlar. Çevre kirliliği gibi bir küresel sorun ile mücadele bu ülkelerin iş birliği içinde hareket etmesini gerektirir. Örneğin, Karadeniz aşırı kirliliği ile artık alarm vermektedir. Karadeniz’deki canlıların nesli neredeyse tükenmek üzeredir. Araştırmalara göre Karadeniz, kendisine kıyısı olan altı ülke ve bu denize akan nehirlerin geçtiği on bir ülkenin neden olduğu kirliliğin tehdidi altındadır. Avrupa ülkelerinin neden olduğu kirliliğin üçte biri nehirler yoluyla Karadeniz’e ulaşmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.