Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanması ile ne amaçlanmış olabilir?

Sizce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanması ile ne amaçlanmış olabilir? Açıklayınız. İnsan Hakları evrensel bildirgesi ile İnsan hakları ve özgürlüklerin, daha fazla ülke ve daha yaygın olarak kullanılması amaçlanmıştır. Kölelik ortadan kaldırılmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Maddeleri Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Kölelik ve köle ticareti, her türlü biçimi ile yasaktır. Hiç kimseye […]

Kanunuesasiyi hazırlayanlar sizce hangi tarihi belgeden etkilenmiş olabilirler?

Kanunuesasiyi hazırlayanlar sizce hangi tarihi belgeden etkilenmiş olabilirler? Kanunu esasinin maddeleri şunlardır: Osmanlı vatandaşlarının tamamı başkalarının özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla kişisel özgürlüğe sahiptirler. Yasalar önünde tüm vatandaşlar eşittir. İşkence ve her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır. Mahkemeler açık yapılacak, herkes mahkeme huzurunda hakkını savunmak için gerekli gördüğü yasal araçları kullanabilecektir. Mahkemelere baskı yapılmayacaktır. Yasada […]

Hak ve özgürlükler açısından Magna Carta Sözleşmesi ile Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Hak ve özgürlükler açısından Magna Carta Sözleşmesi ile Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesini karşılaştırın. Magna Carta ile verilen hakların bütün insanlar için değil sadece özgür olan insanlar için geçerlidir. Magna Carta Libertatum (1215) Kral, yasalara uygun mahkeme edilmedikçe kimseyi tutuk- latamayacak, hapse attıramayacak. Mallarına el koyamayacak. Adaleti sağlamak üzere, yasaları iyi bilen kişiler yargıçlık […]

Veda Hutbesi’nin yukarıda verilen maddelerini inceleyerek bunlardan hangilerinin ona evrensel bir değer kazandırdığını söyleyiniz?

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nden ve İpek Yolunda Türkler ünitesinden yola çıkarak İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’ndaki insanların sahip olduğu haklar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Baba oğlunun suçundan, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulabiliyorlardı. Kadın hakları yoktu. Kız çocukları küçümseniyor, kız çocuğu sahibi olmak onur kırıcı olarak görülüyordu. Yaşama ve konut dokunulmazlığı yoktu. Eşitlik yoktu kavmiyetçilik vardı. Veda […]

Hammurabi Yasalarının hangi maddeleri demokrasinin eşitlik ilkesine aykırıdır?

Hammurabi Yasalarının hangi maddeleri demokrasinin eşitlik ilkesine aykırıdır? Açıklayınız.  Bir adam bir kölenin gözünü çıkarırsa köle kaça satın alındıysa onun yarısını köle sahibine ödeyecektir. Burada bir kişi bir köleye zarar verirse, verdiği zarar karşılığı tazminatı köleye değilde köle sahibine köleyi aldığı paranın yarısını ödeyerek, demokrasinin eşitlik ilkesine aykırı davranılmaktadır.

İnsan haklarının tüm dünyada daha geniş kapsamlı uygulanabilmesi için neler yapılabilir?

İnsan haklarının tüm dünyada daha geniş kapsamlı uygulanabilmesi için neler yapılabilir? İnsan hakları evrensel tüm insanlık için geçerli hak ve özgürlüklerdir. Bu hakların tüm dünyada daha geniş kapsamlı uygulanabilmesi uluslararası örgütleri daha çok faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Kabul eden ülkeler tarafından uygulamada olan Avrupa insan hakları mahkemesi gibi Dünya insan hakları mahkemesi kurulmalı, mahkemenin yetki alanı […]

Temel hak ve özgürlükler devlet tarafından hangi yollarla güvence altına alınır?

Temel hak ve özgürlükler devlet tarafından hangi yollarla güvence altına alınır? Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında en etkili güç devlettir. Bu nedenle tüm ülkelerde temel haklar önce devlet tarafından güvence altına alınır. Bunların korunmasında bireylerin önemli görev ve sorumlulukları vardır. Ancak bu hakların bireyler tarafından kötüye kullanılmaması gerekir. Devlet temel hak ve özgürlükleri neler olduğunu ve […]

Din ve vicdan özgürlüğünün olmadığı yönetim biçimleriyle yönetilen ülkelerde insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşabilirler?

Din ve vicdan özgürlüğünün olmadığı yönetim biçimleriyle yönetilen ülkelerde insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşabilirler?  Yönetim şekli dine dayanan teokratik devletlerde ise din ve vicdan özgürlüğü yoktur. Bu ülkelerde herkes, dinin gereklerine uygun olarak devlet tarafından ortaya konulan kurallara uymak zorundadır. Din ve vicdan hürriyeti olmayan ülkelerde, insanlarda inanmadığı şekilde davranmak zorunda bırakılabilir. Kalben inanmadığı şeylere […]

Devletin yaşama ve kişi dokunulmazlığı haklarını yasalarla güvence altına alması neden önemlidir?

Devletin yaşama ve kişi dokunulmazlığı haklarını yasalarla güvence altına alması neden önemlidir? Devletler vatandaşlarının can, mal ve namuslarını korumak zorundadır. İnsanlara işkence edilemez, eziyet çektirilemez ve insanlık onuru ile bağdaşmayan cezalar verilemez. Her insanın sahip olduğu en temel hak, yaşama hakkıdır. İnsanın, diğer haklarını kullanabilmesi için önce yaşaması gerekir. Bu nedenle yaşama hakkı en temel ve […]

İnsan hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınmasının sebepleri nelerdir?

İnsan hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınmasının sebepleri nelerdir? Günümüz devlet yapılarında insan hak ve özgürlükler Anayasa ile korunmuş sınırlandırılmaları da ancak kanun ile özüne dokunmadan olabileceği kuralı getirilmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin devlet güvencesinde olması demek, Anayasa ve kanunların güvencesinde olması demektir. Bu sebepten insan haklarına kim tarafından ihlaller yapılırsa yapılsın cezalandırılmaları […]

Sayfa 10 of 139« İlk...89101112...203040...Son »