Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

İnsan hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınmasının sebepleri nelerdir?

İnsan hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınmasının sebepleri nelerdir? Günümüz devlet yapılarında insan hak ve özgürlükler Anayasa ile korunmuş sınırlandırılmaları da ancak kanun ile özüne dokunmadan olabileceği kuralı getirilmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin devlet güvencesinde olması demek, Anayasa ve kanunların güvencesinde olması demektir. Bu sebepten insan haklarına kim tarafından ihlaller yapılırsa yapılsın cezalandırılmaları […]

Demokratik olmayan bir ülkede yaşasaydınız hangi hak ve özgürlüklerinizi kullanamazdınız?

Demokratik olmayan bir ülkede yaşasaydınız hangi hak ve özgürlüklerinizi kullanamazdınız? Demokratik olmayan ülkeler katılımcı olmadığı için bu ülkelerde vatandaşların seçme ve seçilme hakları olmadığı için yönetime katılma, yönetenleri seçme hakları yoktur. Demokratik olmayan ülkelerde temel hak ve özgürlükler çok kolay ve keyfi olarak kıtsıtlanabildiği için, konut dokunulmazlığı, yaşam hakkı, seyahat hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, […]

İnsanların daha fazla demokrasi isteğinde bulunmalarının sebepleri neler olabilir?

Sizce insanların daha fazla demokrasi isteğinde bulunmalarının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız Bu insanlığın ilk dönemlerinden beri gelen bir hak arama mücadelesidir. İnsanlar, özgür ve güvenli bir şekilde yaşamak için, yönetimde kendilerinin de söz sahibi olmaları gerektiğini düşünmüşler, Halkın kollekttif olarak aldığı kararların daha isabetli ve insan haklarına daha uygun olacağı için demokrasi için mücadele edilmiştir. […]

Atina’daki demokrasi anlayışını günümüzdeki demokrasi anlayışı ile karşılaştırınız.

Atina’daki demokrasi anlayışını günümüzdeki demokrasi anlayışı ile karşılaştırınız. Demokrasinin ilk uygulandığı yer Eski Yunan’da bir “site” devleti olan Atina’dır. Atina’da vatandaşlar “site” adı verilen şehir devletlerinin yönetimine ilişkin kararların alınmasına katılır ve oy kullanırlardı. Bu durum Atina’da yaşayan herkesin yönetime katılabildiği anlamına gelmiyordu. Oy kullanabilmek için öncelikle özgür olmak, Atina vatandaşı olmak, yirmi yaşını doldurmuş […]

Cumhuriyet yönetimi neden demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir?

Cumhuriyet yönetimi neden demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir? Cumhuriyet cumhurun yani halkın kendi kendisini yönetmesidir.  Demokrasinin temel ilkeleri ile cumhuriyet yönetimi örtüşmektedir. Demokrasinin temel ilkeleri, vatandaşların özgür olması, devletin insan haklarına saygı göstermesi, vatandaşların eşit olması, halkın hakimiyeti ve egemenliği, çoğulculuk ve katılımcılıktır.  Cumhuriyet ile yönetimler genel ve eşit oylu bir seçimle geldiği […]

Monarşi oligarşi ve teokrasi yönetimlerinin ortak özellikleri nelerdir?

Monarşi oligarşi ve teokrasi yönetimlerinin ortak özellikleri nelerdir? Oligarşi, teokrasi ve monarşi yönetim biçimleri demokratik yönetimler olmayıp, ortak özellikleri demokrasinin temel ilkelerinin uygulanmalarının mümkün olmamasıdır.  Bu yönetim biçimlerinde özgürlükten söz edilemez, monarşide padişah ve kralın, teokraside bir zümre yada grubun keyfi uygulamaları ile bir kişinin veya bütün toplumun özgürlükleri kısıtlanabilmekte, vatandaşların yaşam hakları bile ellerinden […]

Oligarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz?

Oligarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz? Karşılaştırınız. Hakimiyetin belirli bir grubun elinde olduğu yönetim şekline oligarşi denir. Genellikle yönetimdeki grup, askerî, siyasi veya maddi bakımdan ülkenin ileri gelen kişilerinden oluşur. Az sayıda insan yönetimde söz sahibidir. Siyasi gücü elinde bulunduran bu grup, devletin tüm kurumlarının kontrolünü elinde tutar. Bu yönetim biçiminde demokrasinin […]

Monarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz?

Monarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz? Bir ülkenin monarşi ile yönetilmesi demek, o ülkede bütün egemenliğin hakimiyetin tek kişi elinde toplanması demektir. Ülkenin bütün hukuk yapısı o tek kişinin ağzından çıkacak ve kanun olacak sözlere bağlıdır. Monarşi ile yönetilen ülkelerde, demokrasinin temel ilkeleri olan özgürlük, milli egemenlik, çoğulculuk, insan haklarına saygı […]

Özgürlük ilkesinin demokrasinin diğer ilkeleriyle ilişkisini açıklayınız.

Özgürlük ilkesinin demokrasinin diğer ilkeleriyle ilişkisini açıklayınız. Özgürlük, İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Özgürlük, bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir. Alttaki resimden yola çıkarak, demokrasinin ilkeleri ile özgürlüğün ilişkisine bakacak olursak; Özgür olamayan bir milletin egemenlik ilkesini kullandığını düşünmek mümkün değildir. Özgür olmayan milletin seçme hakkı olmadığı için egemen olamaz.   Özgürlük, eşitliği […]

İnsan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimi hangisidir?

İnsan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimi hangisidir? Neden? İnsan hakları en çok demokrasi ile yönetim biçimlerinde gözetilir. Demokraside insana değer verilir. İnsan hak ve özgürlükleri Anayasalar ile güvence altına alınmaktadır. Demokrasinin insan hakları bakımından diğer bir güvence de yönetime seçilenlerin belli bir süreliğine seçiliyor olabilmesidir. Cumhuriyeti yönetime seçilen bir kişinin ağzından okuyalım. “Ben göreve […]

Sayfa 10 of 138« İlk...89101112...203040...Son »