Kopenhag Hakkında Bilgi

Sjaelland adasının doğu kıyısında ve Amager adasının kuzey kenarında yer alan Kopenhag (danca Köbenhavn [tüccarların limanı]),Baltık denizinin ağzında, Almanya’yı İsveç’e bağlayan takımada üstünde gelişmiştir. Eski bir Viking kenti olan Kopenhag XII. yy da piskopos Axel tarafından kuruldu (ilk adı Axelhus da buradan gelir), kısa sürede bir ticaret kenti haline geldi ve burjuvalar 1254’te belediye özgürlük­leri elde ettüer. 1443’te Danimarka’ nın başkenti oldu, Christian IV’ün krallığı sırasında (1588-1648) kentin çevresi surlarla çevrüdi, böylelikle İs­veç kralı Kari X’a (1654-1660), ardın­dan da İngiltere, Hollanda ve İsveç’ in birleşik filolarına karşı direnebildi (1700).

1800’de İngiliz  filosu Kopenhag’ı bom­baladı; kent Rusya ve İsveç’le birleşip İngiltere’ye karşı direndi. 1807’de savaşı kazanan İngilizler Danimarka fi­losunu ele geçirip kenti yerle bir etti­ler. Elli yıl kadar sonra, Sund’dan ge­çiş parasının kaldırılması (1857) ve Kiel kanalının açılmasına (1894) karşılık Kopenhag bir serbest limanın ku­rulmasıyla eski refahına kavuştu. Ülkenin geri kalan kesimleriyle etkin bağlantıları bulunan ve modern bir altyapısı olan Kopenhag, Danimarka’ mn en büyük, her şeyden önce de bir dışsatım limanıdır (çıkan yükün 1 736 000 t olmasına karşüık, giren yük 10 519 000 t’dur), ama İsveç ile Avrupa kıtası arasında alışverişi de sağlar, aynı zamanda önemli bir yolcu trafi­ğine sahne olur. Limanın gelişmesi kentin sanayileşmesine koşut olarak ilerlemiştir: Kopenhag firmaları en çok metalürji, gemi tezgâhları (Burmeister of Wain şantiyeleri), makine
ve elektrik yapılarına (gemi motorla­rı, otomobiller, bisikletler) yönelmiş­tir ama, kimya (gübre, yağ), dokuma (konfeksiyon atölyeleri) ve besin (Tuborg ve Carlsberg bira fabrikaları) sa­nayileri de vardır.

Önemli Bir Kültür Merkezi

Andersen ve Kierkegaard’m yurdu olan ve daha 1479’da bir üniversite­ye sahip olan Kopenhag, ticaret ve sa­nayi etkinliklerine, önemli bir kültür ve sanat işlevini de eklemiştir (Ulusal Müze, Ortaçağ ve Yeniçağ Müzesi, Folklor Müzesi). Eski kent, limanıçevresinde Sjaelland adasında yarım daire biçiminde gelişmiştir, Kopen­hag’ın çoğu anıtları burada yer alır; aralarında Avrupa Borsası’m (1640), Rosenborg Şatosu’nu (1606-1617), ba­rok üsluptaki Charlottenborg Şatosu’ nu, kralın oturduğu Amelienborg Şa­tosu’nu (1760), 1807 bombardımanın­dan sonra yeniden inşa edilen NotreDame Katedrali’ni, Yuvarlak Kule’yi (1642), vb. sayabiliriz.Hiç durmadan gelişmekte olan Kopen­hag,birçok kenti kapsayan(Frederiksborg, Gentofte, Sundbyerne, vb.) ge­niş bir kentsel alanın çekirdeğim oluşturur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.