Lozan Hakkında Bilgi

Lozan İsviçre’de kent.

Leman gölünün (Cenevre gölü) ku­zey kıyısında yer alan Lozan, Vaud (Waadt) kantonunun merkezi ve İs­viçre’nin beşinci büyük kentidir (125 610 nüf.; banliyöleriyle birlikte 257 640 nüf.; 1992).

Kent, Leman gölünü çevreleyen yay­lanın kenarından geçen Louve ve Flon ırmakları tarafından parçalara ayrı­lan üç tepe (Çite, Bourg, Saint- Laurent) üstünde kurulmuştur.

Çite, kentin ilk yerleşim alanı sayılır; Eski bir Roma ordugâhı olan Lausonium VI. yy’da değişime uğrayarak, şa­tosunda kenti yöneten din adamı prenslerin yaşadığı güçlü bir müstah­kem kent haline geldi. 1536-1796 yıl­ları arasında Bernlilerin egemenliği altında kalan kent, asıl gelişmesini 1803’te Vaud kantonunun merkezi ol­duktan sonra gösterdi. Daha sonra, kuzeye, batıya ve güneye doğru yayı­larak Ouchy limanına erişti.

Eski kente, canlı ve özgün bir hava ve­ren dar ve eğimli sokaklar (bu sokak­lar La Palud alanına ya da XII. yy’dan kalma katedrale uzamr).Flon ve Lou­ve üstündeki köprüler, yeşillikler içindeki (Mon-Repos parkı) yeni yer­leşim alanlarıyla çelişen canlı ve öz­gün bir görüntü yaratır. Paris-Simplon-Milano ile Cenevre- Bern hatlarının kesiştiği önemli bir demiryolu ağının kente kattığı canlı­lığın yanında, sanayi etkinlikleri (be­sin sanayisi, dokumacılık, basımcılık, saatçilik, kuyumculuk, vb.) orta dere­cede önemlidir.

Lozan her şeyden önce bir yönetim (Vaud kantonunun, Federal Mahke­me’nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, banka ve sigorta şirketlerinin merkezi), yoğun bir yerleşim, düşün­sel etkinlik (üniversite, müzeler) ve otelcilik alanında çok gelişmiş bir tu­rizm merkezidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.