Luksor Hakkında Bilgi

Luksor Yukarı-Mısır’da, Kahire’den 750 km uzakta eski Teb’in bulunduğu yerde kurulmuş olan küçük kent.

Yüz Kalıbı Teb

Mısır firavunlarının başkenti olan Teb, Nil’in doğu kıyısında kurulmuş­tu ve birbirine 4 km uzaklıkta bulunan günümüzdeki Luksor ve Karnak köy­leri arasındaki topraklar üstünde ya­yılıyordu. Nil’in bu kıyısında iki büyük arkeolojik bütün bulunur: Bunlardan biri olan Luksor, gösterişli bir Mısır tapmağıdır. Kuzeyde bulunan Karnak’takilerse dev boyutları ve göste­rişli görünümleriyle dikkati çekerler; özellikle hipostil (tavanı sütunlar üs­tüne oturtulmuş salon) salondaki “sü­tunlar ormanı” olarak nitelenen bö­lüm büyük ilgi uyandırır.

Ölülere ayrılmış olan batı kıyısınday­sa gömütlükler ve anıt-mezarlar yer alıyordu. Çölün sınırında yalıyara ka­zılmış olan mezarlar, çorak vadilere yayılmıştı. Krallar. Kraliçeler ve Soylular Vadüerinin arasmda, yeraltı me­zarları yapılmıştır; bunların çoğunluk­la el değmemiş iç duvarları mitoloji­den ve Mısırlıların yaşamından alın­mış sahnelerle süslüdür. Deyr-ül- Medine’de bulunan bu vadilerden bi­rinde kral mezarlarının kazılmasına ve süslenmesine katümış olan işçile­rin yaşadıkları köyün kalıntıları bulunmaktadır.

Haçepsut, Ramses II, Ramses III gibi büyük firavunlar bu kıyıda kendileri­ne tapınak-mezarlar yaptırmışlardır (Deyr-ül-Bahri, Ramesseum, Medinet- Abu). Bütün bu kalıntılar, Eskiçağ’ın en büyük başkentlerinden biri olan ve Homeros’un “Yüz Kapılı Teb” olarak söz ettiği bir Teb kentinin yaşamış ol­duğuna tanıklık eder. II. binyıldan, özellikle de Yeni İmpa­ratorluk döneminden (İ.Ö. 1580-İ.Ö. 1085) başlayarak Teb kenti giderek refaha kavuştu ve yaklaşık bin yıl bo­yunca Mısır İmparatorluğu’nun siyaset ve din merkezi olarak kaldı. Tanrılar kralı Ammon burada egemenlik kurmuştu. Kent nüfusu İ.Ö. yaklaşık 1300’de bir milyona yaklaş­mıştı. Ama tarihsel olaylar nedeniyle bu şatafat son buldu: İ.Ö. VII. yy’da iki kez Asurlular tarafından yağma­lanan Teb giderek geriledi; tanrılar yavaş yavaş ortadan kalktılar, yapı­lar yıkıldı. Kent günümüzde, Luksor adı altında Mısır’ın turizm merkezi olarak yeniden doğmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.