Kovalent bağ nasıl oluşur? İyonik ve kovalent bağ arasındaki farkı açıklayınız

2. Kovalent bağ nasıl oluşur? İyonik ve kovalent bağ arasındaki farkı açıklayınız. Kovalent bağ aynı cins atomların son katmanında ihtiyacı olan elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağdır.

Şekil 4.20. Flor atomları arasında kovalent bağ ve F2 molekülü oluşumu

Şekil 4.20. Flor atomları arasında kovalent bağ ve F2 molekülü oluşumu

Yukarıdaki resimde bir kovalent bağ oluşumu görünmektedir. Flor atomunda 1 katmanda 2 son katmanında 7 elektron bulunur. Kararlı hale geçmek için son katmanında 1 elektrona ihtiyacı vardır. Bunu Yine başka bir flor atomu ile birer alektronu ortaklaşa kullanma yoluna da gidebilir. Bu durumda kovalent bağ meydana gelir.

İyonik bağ ise, farklı cins atomların elektron alış verişi ile oluşturdukları bağdır.

Arasındaki farkı şöyle sıralanabilir.

İyonik bağ

Kovalent bağ

Atomlar arasında elektron alış verişi ile oluşur. Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşur.
Aralarında iyonik bağ oluşmuş iki atomdan biri anyon, diğeri katyondur. Kovalent bağla bağlanmış atomlardaanyon ve katyon bulunmaz.
İyonik bağla sonsuz “örgü” tipi atomgrupları oluşur. Ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki atoma da ait sayılır.
İyonik bağlarla molekül oluşmaz. Moleküler yapı  kovalent bağa ait bir özelliktir çünkü elektronların ortaklaşa kullanılması sonunda moleküller oluflur.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.